เสิร์ฟทุกข่าว กระแสเทรนด์ เทคโนโลยีด้านการขนส่ง GPS & Fleet Management ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยในยุค 4.0

เชื่อมต่อระบบ WMS และ TMS ปลดล็อคการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่

เชื่อมต่อระบบ WMS และ TMS ปลดล็อคการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพจัดการออเดอร์สินค้าพร้อมการจัดส่ง           การบูรณาการหรือเชื่อมต่อระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System – WMS) และระบบจัดการการขนส่ง (Transportation Management System – TMS) เข้าด้วยกันจะช่วยลดความล่าช้า ลดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนในสองระบบ

Read More »

Seamless Integration เทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบ TMS, ERP และ WMS กุญแจสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชน

Seamless Integration เทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบ TMS, ERP และ WMS กุญแจสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชน            Supply Chain Management – SCM การจัดการซัพพลายเชน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน เป็นการจัดการกระบวนการของสินค้าและบริการครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การกระจายสินค้า

Read More »

NOSTRA LOGISTICS TMS บริหารงานขนส่งแบบ Milk Run และแบบDynamic

NOSTRA LOGISTICS TMS บริหารงานขนส่งแบบ Milk Run และแบบ Dynamic จัดรถ จัดเส้นทางขนส่ง ลดต้นทุนทุกเที่ยววิ่ง         กระบวนการขนส่งมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต หากมีการจัดการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อกระบวนการส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้า ก่อให้เกิดปัญหาต่อการผลิต ต้นทุนจากค่าขนส่งและการจัดการวัตถุดิบสำหรับรอการผลิต นำไปสู่ความสูญเปล่า ดังนั้นกระบวนการขนส่งมักมีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งให้เพิ่มขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และลดต้นทุนจากความสูญเปล่าให้น้อยลง รู้จัก Milk

Read More »

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งอัจฉริยะ ชู AI สร้างความต่าง ยกระดับงานขนส่งภาคอุตสาหกรร

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งอัจฉริยะ ชู AI สร้างความต่าง ยกระดับงานขนส่งภาคอุตสาหกรรม           NOSTRA LOGISTICS พร้อมเดินเกมรุกก้าวสู่ผู้นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งในตลาดเทคโนโลยีโลจิสติกส์เต็มกำลัง มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือ 1PL (First

Read More »

พัฒนาระบบ TMS อย่างไรให้เหมาะกับองค์กร สร้างความแข็งแกร่งระยะยาว

พัฒนาระบบ TMS อย่างไรให้เหมาะกับองค์กร สร้างความแข็งแกร่งระยะยาว         ธุรกิจขนส่งมีงานท้าทายในทุกวันและต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก ทำอย่างไร ? ผู้บริหารงานขนส่งจึงจะสามารถวางแผนและจัดการงานขนส่งให้เหมาะสมกับปริมาณงานและเส้นทางการจัดส่งในแต่ละวันด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และ อะไร ? คือสิ่งที่ธุรกิจขนส่งควรทำความเข้าใจ ก่อนลงทุนในระบบ TMS ระบบ TMS ช่วยธุรกิจขนส่งอย่างไร        

Read More »

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)         เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัยหรือการขนส่งที่รวดเร็วเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการสร้าง Business Ecosystem และ Technology Platform ที่ดี นั่นคือ สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ สร้างความโปร่งใสตลอดกระบวนการทำงาน รองรับการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ

Read More »

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)         เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อทุกธุรกิจ ทั้งยังสร้างผู้เล่นใหม่ในตลาดได้ง่ายขึ้น พร้อมกับสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายกว่ายุคเดิม ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้แนวคิดและรูปแบบการทำธุรกิจยุคใหม่ พร้อมใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและข้อมูลที่มองไม่เห็นเข้าด้วยกันตลอดทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและธุรกิจจะอยู่รอดและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทำไมการบูรณาการระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) จึงสำคัญ ในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยกลยุทธ์ Ecosystem

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยกลยุทธ์ Ecosystem             ปัจจุบัน การทำธุรกิจที่ดำเนินแต่เพียงผู้เดียวแบบดั้งเดิมไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอีกต่อไป ทางรอดขององค์กรยุคใหม่ในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน คือ ธุรกิจต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและลดความเสี่ยงลง เช่น การสร้างคู่ค้าหรือพันธมิตร (Partners) ที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมมือกันสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วยการทำธุรกิจแบบระบบนิเวศ รู้จักระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem)              ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business

Read More »

4 ประโยชน์ของการบริหารธุรกิจขนส่ง ด้วยแนวคิด ESG

4 ประโยชน์ของการบริหารธุรกิจขนส่ง ด้วยแนวคิด ESG        ปัจจุบันมีข้อมูลของบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์หลายแห่งชี้ว่า ผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับการลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ESG จะมีความยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทที่แสวงผลกำไรเท่านั้น ดังนั้น บริษัทที่สามารถระบุปัจจัย ESG ที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน ESG คืออะไร        ESG คือ การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (Sustainability) โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญแก่

Read More »