TH   |   EN

NOSTRA LOGISTICS for Telematics Solution

Improve Safety, Optimize Vehicle Performance

ธุรกิจที่มีฟังก์ชันงานขนส่งและธุรกิจบริการขนส่งทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เริ่มใช้เทคโนโลยีการติดตามรถหรือ GPS Tracking ในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรถขนส่งได้มากขึ้น แต่ปัจจุบันธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มีการแข่งขันที่สูงมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ พร้อมๆ กับการลดต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อศักยภาพการแข่งขัน ดังนั้น การติดตามว่ารถอยู่ที่ไหน ทำอะไร จึงไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์

ปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการวางแผนและการควบคุมการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้มีประโยชน์สูงสุด และลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เทคโนโลยี Telematics และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้สามารถสื่อสารด้วยกันได้ตลอดเวลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Internet of Things โดยอุปกรณ์เสริม Telematics จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะด้านได้อย่างเจาะจงและแม่นยำ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่แบบละเอียด ข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งระยะการวิ่ง ค่าน้ำมัน รอบเครื่องยนต์ เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ Telematics ที่ช่วยป้องกันและแจ้งเตือนความผิดปกติที่เป็นอันตรายในขณะขับรถ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับใบหน้าขณะขับรถ กล้องวีดิโอออนไลน์เพื่อดูความเคลื่อนไหวขณะขับรถ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์แบบเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้บริษัทได้ในระยะยาว และประโยชน์จากความคุ้มค่าในการขนส่งแต่ละครั้งเป็นพื้นฐานให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

NOSTRA LOGISTICS for Telematics Solution

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ควบคุมความปลอดภัย

ภาพรวม NOSTRA LOGISTICS for Telematics Solution

NOSTRA LOGISTICS เป็นระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีการติดตามด้วยดาวเทียม GPS หรือ GPS Tracking เพื่อช่วยติดตามตำแหน่งรถยนต์ได้อย่างแม่นยำ นอกจากเทคโนโลยี GPS แล้ว ระบบ NOSTRA LOGISTICS ยังบูรณาการเทคโนโลยีระดับก้าวหน้าในปัจจุบัน เช่น Telematics, Internet of Things (IoT) และ Big Data Analytics และนำเสนอ Telematics Solution เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการการใช้รถและควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งได้มากกว่าแค่การติดตามรถ เช่น การแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับรถแบบ Real-time รายงานสรุปผลแบบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานรถ ด้วยความสามารถของระบบจึงช่วยให้องค์กรควบคุมการใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองได้จริง ตลอดจนได้รับข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการวางกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรได้ต่อไป

ด้วยอุปกรณ์ Telematics จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับรถมากกว่า 20 พฤติกรรม และการเก็บข้อมูลเครื่องยนต์โดยแม่นยำ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขับขี่ของคนขับรถ ลดการใช้น้ำมันสิ้นเปลืองและการสึกหรอของเครื่องยนต์จากการขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการวางแผนบำรุงรักษารถเพื่อยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน

เสริมความปลอดภัยในงานขนส่ง พร้อมควบคุมค่าใช้จ่าย

ด้วยอุปกรณ์เสริม Telematics สามารถป้องกันอุบัติเหตุและลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองจากการขับรถไม่ปลอดภัยและไม่ถูกวิธีได้ ลูกค้าสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เฝ้าระวังความเสี่ยงระหว่างการขับรถ เช่น Advance Driver Assistance System )ADAS) อุปกรณ์แจ้งเตือนการขับรถ ใช้ป้องกันและแจ้งเตือนผู้ขับขี่ด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น แจ้งเตือนการชนด้านหน้ารถยนต์และคนเดินถนน การเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว การขับจี้รถด้านหน้า ระบบตรวจจับป้ายความเร็ว ฯลฯ

Mobile Digital Video Recorder (MDVR) กล้องวีดิโอในรถยนต์สำหรับบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการขับรถและส่งภาพเข้าสู่ระบบ Cloud โดยสามารถตัดภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องเฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมง

Fatigue Monitoring System สำหรับตรวจสอบใบหน้าของผู้ขับขี่ เพื่อตรวจสอบความเหนื่อยล้า ป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายในจากผู้ขับขี่ เช่น การหลับใน การละสายตาออกจากการขับรถ โดยเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Fatigue Monitoring จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ตัวและระมัดระวัง อีกทั้งข้อมูลจะถูกส่งนำไปวิเคราะห์ KPI คนขับรถในระบบด้วย

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก บริหารจัดการได้มากกว่าแค่การติดตามรถ

มากกว่าการติดตามรถ ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้รถ เช่น ระยะการวิ่ง ค่าน้ำมัน รอบเครื่องยนต์ และพฤติกรรมการขับรถ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้รถและพฤติกรรมของคนขับ ทำให้เห็นความคุ้มค่าในการใช้งานตลอดจนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น โดยผู้บริหารกลุ่มรถจะเข้าใจปัญหาได้ง่าย ตรงจุด และเร็วขึ้น ทราบสาเหตุของปัญหาและผู้กระทำผิด ทั้งยังสามารถนำไปคิดเป็น KPI แก่พนักงานที่ใช้รถได้ด้วย

ประโยชน์ของโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS for Telematics Solution

รู้พฤติกรรมการขับรถ ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

รู้ตำแหน่งรถขนส่งและพฤติกรรมการขับรถมากกว่า 20 รูปแบบใน Real-Time พร้อมระบบการแจ้งเตือนทันที เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดสำหรับเป็นหลักฐานการตรวจสอบอ้างอิง เช่น คลิปวีดิโอบันทึกเหตุการณ์จากกล้อง MDVR ข้อมูลการขับรถ การเบรก ความเร็ว การเร่งแซง เป็นต้น

ข้อมูลและรายงานสรุปผลที่ทรงพลัง

ข้อมูลมหาศาล หรือ Big data ที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบใน NOSTRA LOGISTICS ถูกนำมาวิเคราะห์สรุปรายงานและ Dashboard ที่ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจได้ทันทีโดยผู้ใช้งานไม่ต้องนำวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง เช่น Advance Telematics Report วิเคราะห์ข้อมูลการขับรถของพนักงานหลังจบทริปขนส่งด้วย เพื่อให้ผู้จัดการงานขนส่งมีข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถ สามารถพูดคุยปัญหาได้ตรงประเด็นขึ้น และมีรายงานสรุปการขับรถที่เรียกว่า Driver Debrief ซึ่งจะระบุรายละเอียดการขับรถและพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ถูกต้อง (มี alert) อย่างชัดเจน ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพูดคุยกับพนักงานขับรถอีกทางหนึ่ง หรือแม้แต่ การออกกฎเกณฑ์หรือการกำหนด KPI และวัดผลได้อย่างชัดเจน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มรถ ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง

องค์กรสามารถวางแผนปรับปรุงการใช้รถ ควบคุมการทำผิดกฎระเบียบการใช้รถ ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และลดต้นทุนการขนส่งในส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่มีสาเหตุมาจากการขับรถไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง การสึกหรอของเครื่องยนต์มากกว่าปกติ และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยใช้รายงานข้อมูลเครื่องยนต์และพฤติกรรมการขับรถมาวางแผนปรับปรุงการขับรถของพนักงาน ตลอดจนการวางแผนบำรุงรักษารถได้อย่างแม่นยำเพื่อรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนาน

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ