TH   |   EN

Transportation and Logistics Business Solution

Fleet, Shipment and Safety Management for Logistics

การบริหารจัดการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเพิ่มมาตรฐานการทำงานให้ธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองได้อีกด้วย ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการควบคุมรถขนส่งสินค้า ได้แก่ การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง การไม่รู้ตำแหน่งยานพาหนะ การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนดจนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและสินค้าที่บรรทุกเสียหาย พฤติกรรมการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น จอดรถไม่ดับเครื่อง การขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด การทุจริตขโมยสินค้าและน้ำมัน การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถนำมาใช้บริหารจัดการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ระยะเวลาและระยะทางในการเดินทาง เส้นทางที่ดีที่สุดในการจัดส่งสินค้า ปัญหาเหล่านี้ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากที่ควรจะเป็น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ ค่าซ่อมบำรุง ค่าปรับจากการทำผิดกฎจราจร หรือค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

 

ตอบปัญหาต่างๆ ข้างต้นด้วย NOSTRA LOGISTICS ระบบบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ที่ทำได้มากกว่าการติดตาม ผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า (Logistics Service Provider) หรือ ธุรกิจที่มีงานด้านการขนส่งสินค้า สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางขนส่งได้ด้วยตนเอง การติดตามและควบคุมงานขนส่งสินค้าจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อีกทั้งสามารถบริหารจัดการและวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้าได้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองได้อย่างสมเหตุสมผล และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่งานขนส่งได้ตลอดการเดินทาง

NOSTRA LOGISTICS for Transportation and Logistics Business

โซลูชันบริหารงานระบบขนส่งระดับมืออาชีพเพื่อธุรกิจขนส่ง

ภาพรวม NOSTRA LOGISTICS for Transportation and Logistics Business

NOSTRA LOGISTICS มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับธุรกิจที่มีงานด้านการขนส่งสินค้าอย่างครบครัน ได้แก่ Tracking & Monitoring, Fleet Management, Shipment Management และ Safety Management ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถขนส่งได้อย่างแม่นยำด้วยแผนที่ NOSTRA ที่เชื่อถือได้สูงสุด สามารถเสริมอุปกรณ์ Telematics เพื่อตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงอุบัติเหตุจากพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัย แจ้งเตือนข้อมูลการขับรถผิดเงื่อนไข และแสดงรายละเอียดตำแหน่งการกระทำผิดของรถบนแผนที่อย่างชัดเจน พร้อมดูรายงานสรุปการใช้รถและการแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับรถผ่าน Dashboard ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ลดขั้นตอนการทำงานให้ง่ายและน้อยลง โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้แล้วในบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมายซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์จาก Big Data ที่แท้จริง

 

ไม่เพียงการติดตามและควบคุมรถเท่านั้น แต่ผู้ใช้สามารถจัดการงานขนส่งได้สะดวกบนระบบเดียวด้วยฟังก์ชัน Shipment และยังติดตามงานจัดส่งสินค้าตามแผนงานได้ด้วย Shipment Timeline Monitoring ซึ่งแสดงภาพรวมของงานขนส่งในแต่ละวัน แสดงปัญหา Shipment ล่าช้าได้แบบ Real-time แสดงเวลาที่คาดว่ารถจะไปถึงปลายทางเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับตอบลูกค้า และยังเป็นข้อมูลที่ช่วยวางแผนเพื่อลดเวลาการทำงานสำหรับทีมที่ดูแลการขนส่ง เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติจึงมีการแจ้งเตือนก่อนเสมอ สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และทีมงานบริษัทเพื่อเพิ่มมาตรฐานการบริการงานขนส่งด้วยข้อมูลคุณภาพจาก NOSTRA LOGISTICS

ให้ข้อมูลเชิงลึกจากรายงานจัดส่งและพฤติกรรมการขับรถ

ไม่พลาดข้อมูลเจาะลึกทุกการจัดส่งด้วย Shipment Report ที่สรุปจำนวนรายการ Shipment และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่งในแต่ละรอบวิ่งงานผ่านกราฟ พร้อมระบุสาเหตุหากการจัดส่งมีความล่าช้า เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารจัดการและวางแผนปรับปรุงการจัดส่งให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมี Advance Telematics Report วิเคราะห์ข้อมูลการขับรถของพนักงานหลังจบทริปขนส่งด้วย เพื่อให้ผู้จัดการงานขนส่งมีข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถ สามารถพูดคุยปัญหาได้ตรงประเด็นขึ้น และมีรายงานสรุปการขับรถที่เรียกว่า Driver Debrief ซึ่งจะระบุรายละเอียดการขับรถและพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ถูกต้อง (มี alert) อย่างชัดเจน ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพูดคุยกับพนักงานขับรถอีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ของโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS for Transportation and Logistics Business

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง วางแผนการจัดรถได้คุ้มค่า

สามารถวางแผนการจัดรถได้อย่างคุ้มค่าจากข้อมูลวิเคราะห์การใช้รถบนระบบ NOSTRA LOGISTICS ที่ให้ข้อมูลที่แม่นยำ ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่งของธุรกิจ ทำให้พัฒนาและปรับปรุงการทำงานในจุดบกพร่องได้อย่างแท้จริง

รู้พฤติกรรมการขับรถ ลดอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง

รู้ตำแหน่งรถขนส่งและพฤติกรรมการขับรถ มีข้อมูลสำหรับตรวจสอบและควบคุมการทำงานและค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องชัดเจน และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อสินค้าที่บรรทุก

บริหารรถ งานขนส่ง และความปลอดภัย คุ้มค่าด้วยระบบเดียว

ระบบเดียวที่ทำได้ทั้งติดตามรถ จัดการงานขนส่ง และเสริมความปลอดภัยในการเดินทางขนส่ง พร้อมข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผ่าน Dashboard ที่สนับสนุนการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น คุ้มค่าการลงทุนทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ