TH   |   EN

Bus on Mobile Service (Shuttle Bus) Solution

Real-Time Shuttle Bus Tracker

ดังที่ทราบดีว่า พนักงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย บางธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมากจึงจัดให้มีบริการรถรับส่งพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก ทันเวลา และมีความปลอดภัย เป็นการบริหารและควบคุมเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่บริษัทมักจะพบปัญหาจากการบริหารจัดการรถรับส่ง เช่น รถรับส่งออกจากจุดต้นทางสาย รถรับส่งมาถึงจุดจอดไม่ตรงเวลา รถเสียบ่อย เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้สร้างผลกระทบต่อบริษัท เพราะหากรถรับส่งมาถึงโรงงานสาย ทำให้ไม่สามารถทำการผลิตได้ งานก็จะล่าช้า หรือแม้แต่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อพนักงาน เพราะหากรถรับส่งมาสาย คนขับเร่งความเร็วเกินกำหนด ทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

 

หลายบริษัทแก้ปัญหาด้วยการกำหนดจุดรับส่งและเวลารถออกที่แน่นอน รวมถึงกำหนด KPI แก่พนักงานขับรถ หรือ กฎเกณฑ์เพื่อเรียกค่าปรับกรณีใช้บริการรถรับส่งจากหน่วยงานนอกองค์กร เช่น จะต้องออกรถหากเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้นานเท่าไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนใช้รถรับส่งส่วนใหญ่ ปัญหาต่อมาที่อาจพบคือ พนักงานมาไม่ทันเวลาขึ้นรถ และพนักงานไม่รู้ว่าตอนนี้รถรับส่งอยู่ที่ไหนเพื่อไปดักรอในจุดจอดรถต่อไป ยังไม่รวมถึงกรณีที่มีพนักงานอยู่ทำโอที บริษัทจะต้องมีวิธีการจัดสรรรถรับส่งเพื่อรองรับพนักงานซึ่งเลิกงานจากเวลาทำโอทีที่ต่างกัน และการเพิ่มรอบวิ่งรถรับส่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการจัดสรรรถจึงจะต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุด

NOSTRA LOGISTICS for Bus on Mobile Service (Shuttle Bus)

ทางออกในการบริหารจัดการรถรับส่งพนักงาน

ภาพรวม NOSTRA LOGISTICS for Bus on Mobile Service (Shuttle Bus)

ด้วยปัญหาการบริหารจัดการรถรับส่งพนักงานดังกล่าว บริษัท จีไอเอส จำกัด ได้ออกแบบและพัฒนาโซลูชันเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการรถรับส่งพนักงาน ในชื่อ Bus On Mobile Service (BOMs) โดยใช้เทคโนโลยีระบบติดตามรถด้วย GPS Tracking, Telematics, Internet of Things (IoT) และ Cloud Computing เพื่อให้ผู้บริหารจัดการรถรับส่งพนักงาน และพนักงานผู้ใช้รถสามารถติดตามข้อมูลรถได้แบบ Real-time ผ่านระบบ NOSTRA LOGISTICS

โซลูชัน Bus On Mobile Service มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่วางแผนเส้นทางจนถึงการออกรายงาน โดยผู้บริหารรถรับส่งพนักงานสามารถทำงานบน Web application ตั้งแต่การสร้างเส้นทางและจุดรับส่งของรถแต่ละคัน การติดตามและตรวจสอบตำแหน่งรถ ณ ปัจจุบัน ระบบการจองรถ ตลอดจนรายงานสรุปต่างๆ สำหรับผู้ใช้งานก็สามารถดูข้อมูลตารางเดินรถพร้อมเส้นทางและจุดจอด ตำแหน่งรถปัจจุบันบนแผนที่ ตำแหน่งจุดจอดรถที่ใกล้ที่สุด และจองรถรับส่งผ่านระบบได้เองด้วย BOMs Mobile application

ครบจบตั้งแต่วางแผนจัดส่ง ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน

เรารวบรวมฮาร์ดแวร์จำเป็นสำหรับโซลูชัน Bus on Mobile Service เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลรถรับส่งและพนักงานได้ เช่น กล่องดำ GPS (GPS Black Box) เครื่องรูดใบขับขี่ (Magnetic Card Reader) เครื่องบันทึกบัตรพนักงาน (RFID Reader) อุปกรณ์แจ้งเตือนความเร็ว (Buzzer) ตลอดจนอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยี Telematics ของ NOSTRA LOGISTICS เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เช่น ADAS เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนการขับรถแก่ผู้ขับขี่ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ตัวอย่างเช่น แจ้งเตือนการชนด้านหน้าทั้งรถยนต์และคนเดินถนน การเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว การขับรถจี้ด้านหน้า เป็นต้น MDVR เป็นกล้องตรวจจับภาพออนไลน์ที่สามารถส่งภาพเข้าสู่ระบบ Cloud service และตัดเป็นคลิปสั้นๆ สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถ

เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี GPS, Telematics, Internet of Things (IoT) และ Cloud computing ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างการขับรถผ่านอินเทอร์เน็ต และจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud service เพื่อทำการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลบน NOSTRA LOGISTICS Web application และ BOMs Mobile application ได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS for Bus on Mobile Service (Shuttle Bus)

เครื่องมือเสริมการสื่อสารภายในองค์กร

BOMs เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร สำหรับดูข้อมูลของรถรับส่งพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น รถตู้ หรือ รถบัส ผ่าน Mobile application เช่น ตารางเดินรถ ตำแหน่งรถปัจจุบัน ตำแหน่งจุดจอดรถที่ใกล้ที่สุด ซึ่งสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถเสริมด้วยข้อมูลอื่นๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรมภายในองค์กร ปฏิทินกิจกรรม

เข้าถึงข้อมูลและติดตามรถรับ-ส่งพนักงานได้ทันที

ผู้บริหารรถรับส่งและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลรถได้แบบ Real-time ทำให้การจัดการรถเป็นเรื่องง่ายขึ้น และพนักงานมีความสะดวกจากการดูข้อมูลได้ทันทีด้วย Mobile application ที่รวบรวมข้อมูลไว้ให้ใช้งานได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ทั้งยังสามารถจัดการจองรถได้ด้วยตัวเอง ด้วยรูปแบบการแสดงที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย

ข้อมูลและรายงานสรุปผลที่ทรงพลัง

ด้วยข้อมูลมหาศาล หรือ Big data ที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบในโซลูชัน บริษัทสามารถใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และบริหารในหลายด้าน เช่น ข้อมูลบันทึกเวลาและการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเพื่อประเมินผลตาม KPI ข้อมูลบันทึกการใช้บริการรถของพนักงานเพื่อประเมินความเหมาะสมในการจัดสรรรถและอื่นๆ ข้อมูลตำแหน่งสถานีรวมถึงสายการเดินรถที่เหมาะสม ข้อมูลการติดตามตำแหน่งรถเพื่อตรวจสอบการทำงานและทราบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และข้อมูลการใช้รถและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการบริหารและบำรุงรักษารถ

คุ้มค่าทุกการลงทุน

ตอบปัญหาการบริหารจัดการถรับส่งพนักงานด้วยโซลูชัน BOMs ที่เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลังของข้อมูล Location Intelligence ผสานด้วยเทคโนโลยี GPS Tracking, Telematics, Internet of Things (IoT) และ Cloud computing ช่วยให้งานรถรับส่งพนักงาน 1 ในสวัสดิการยอดนิยมของโรงงาน ได้รับข้อมูลที่มากด้วยประโยชน์ในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ทำให้บริหารและให้บริการรถได้อย่างราบรื่น ทั้งยังจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ