TH   |   EN

NOSTRA LOGISTICS TMS

TMS ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่ง (Transportation Management System)

เครื่องมือสำหรับธุรกิจขนส่งที่มีความสามารถครบจบในที่เดียว ตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า วางแผนและจัดกลุ่มการส่งสินค้า (Delivery Order) วางแผนการเดินรถ วางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่ดีที่สุดด้วยการใช้ Vehicle Routing Problem (VRP) ในการคำนวณเส้นทางการวิ่งรถและลำดับจุดจอดในการจัดส่งสินค้า (Routing & Sequence) จัดสรรและเลือกใช้รถขนส่งพร้อมคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายงานขนส่ง (Resource Optimization) จัดการรอบการขนส่งสินค้า (Shipment) จัดการเกี่ยวกับการเงินและเอกสารต่างๆ  (Finance and Document) จัดการงานซ่อมบำรุงรถ (Maintenance) และการออกรายงาน (Report)  ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่าน Web Application ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

จุดเด่นอีกประการของโปรแกรมบริหารงานขนส่ง NOSTRA LOGISTICS TMS คือสามารถเชื่อมต่อระบบอื่น ๆ ได้แก่ NOSTRA LOGISTICS Tracking หรือ ระบบ Telematics และ MDVR เพื่อป้องกันความปลอดภัยในการขับขี่และตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับ NOSTRA LOGISTICS Mobile Application ที่มีโมดูลสนับสนุนการทำงานในกิจกรรมการขนส่งต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้แก่ Electronic Proof of Delivery (ePOD) ระบบติดตามงานขนส่ง, Cash Van & COD ระบบจัดการการขายบนหน่วยรถเคลื่อนที่, Maintenance Management System (MMS) ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง และ My Queues (Smart Gate) ระบบจัดการคิวงานขนส่งหน้าประตู หรือแม้แต่การใช้ NOSTRA LOGISTICS Connector สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบติดตามการขนส่งเจ้าอื่น ๆ เพื่อนำเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลที่ NOSTRA LOGISTICS  แพลตฟอร์มเดียวได้สะดวก รวดเร็ว และมีแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย

การวางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้าและจัดสรรการใช้รถขนส่ง

(Vehicle Routing Problem and Resource Optimization)

Vehicle Routing Problem (VRP) ระบบจัดเส้นทางขนส่งอัตโนมัติ

ตัวช่วยในการสร้างแผนการขนส่ง การจัดเส้นทางการเดินรถ โดยระบบคำนวณหาเส้นทางอัตโนมัติที่ดีที่สุดตามระยะทางถนนจริง เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง

Resource Optimization (VRP with GIS Information)
วางแผนการใช้ยานพาหนะและระบบจัดเส้นทางขนส่งอัตโนมัติ

โดยจะใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดหรือเส้นทางที่ดีที่สุด หรือเลือกตามลำดับความสำคัญ/โควตาในการจัดสรรรถให้กับผู้ประกอบการขนส่งตามที่ระบุไว้ได้ ซึ่งในการคำนวณจะใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึงเครือข่ายถนน และข้อมูลประวัติการใช้ความเร็วในอดีตของถนน (Road Network and historical traffic) มาเป็นปัจจัยในการคำนวณ รวมถึงตอบสนองในเงื่อนใขการจัดส่งสินค้า ตามรายเงื่อนใขต่างๆ เช่น

จัดการรายรับ/รายจ่ายที่เกิดจากเที่ยววิ่งการขนส่ง (Transportation Cost Management)

กำหนดค่าเที่ยววิ่งสำหรับงานแต่ละประเภท และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการวิ่งงาน รองรับทั้งรถของผู้ประกอบการ (Own Fleet) และจ้างผู้รับเหมาวิ่ง (Sub-Contract) เงื่อนไขที่กำหนดได้ เช่น

ติดตามรถขนส่งจาก GPS และสรุปทุกข้อมูลสำคัญในหน้าเดียว (Real-Time GPS Tracking and Customizable Dashboard)

ติดตามงานจัดส่งสินค้าตามตารางเวลา (Shipment Timeline Monitoring)

รายงานสำหรับธุรกิจและรายงานสรุปรอบการขนส่ง (Business and Shipment Report)

จัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบบริหารจัดการงานเอกสาร (Document Administration)

คำนวณค่าน้ำมันตามระยะทางจริง เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบความผิดปกติในการใช้น้ำมัน (Fuel Management)

กำหนดแผนการซ่อมบำรุง แจ้งเตือน และรายงานการซ่อมบำรุงยานพาหนะ (Maintenance Management)

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ