TH   |   EN

NOSTRA LOGISTICS MMS

Maintenance Management System (MMS)

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุงรถด้วยสมาร์ทโฟน

รองรับทั้ง iOS และ Android เครื่องมือที่เหมาะสำหรับพนักงานขับรถ พนักงานซ่อมบำรุง พนักงานตรวจสอบคุณภาพ หัวหน้าแผนกคนขับรถ และหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ทำงานสะดวกภายในแอปพลิเคชันเดียว เช่น การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรถ ตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลังวิ่งงาน ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนวิ่งงาน วางแผนงานซ่อมบำรุงรถ ตรวจสอบสภาพรถตามระยะทางหรือเวลาที่กำหนด

ตรวจสอบสภาพรถและความพร้อมของคนขับรถก่อนและหลังวิ่งงาน ไม่ต้องยุ่งยากกับเอกสาร

Automate Processes and Minimize Your Documents

Vehicle Checklist

ตรวจสอบสภาพรถด้วยแบบฟอร์มผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมแจ้งซ่อมเมื่อพบสิ่งผิดปกติ

Driver Health Checklist

ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนวิ่งงาน

Configurable Vehicle/ Driver Health Checklist Form

ปรับแต่งฟอร์มการเช็คสภาพรถให้เหมาะสมกับประเภทงานหรือประเภทรถ และปรับแต่งฟอร์มการเช็คความพร้อมของพนักงาน ผ่านระบบจัดการหลังบ้าน

Offline Support

จัดเก็บข้อมูลได้แม้สัญญานอินเทอร์เน็ตขาดหาย และจะเชื่อมต่อข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อมีสัญญาน

ดูแลงานซ่อมบำรุงจบในแอปเดียว

All-In-One Fleet Maintenance Application

กำหนดหัวข้อในการตรวจสอบสภาพรถตามระยะทางหรือระยะเวลา แจ้งเตือนให้ทีมซ่อมบำรุงเข้ามาตรวจสอบสภาพรถตามกำหนด ผ่านระบบจัดการหลังบ้าน

ส่งนัดหมายให้นำรถมาซ่อมหรือตรวจเช็คสภาพ โดยพนักงานขับรถจะได้รับ Push Notification แจ้งนัดหมาย

พนักงานขับรถขอแจ้งซ่อมรถ เมื่อพบปัญหาในระหว่างการใช้งานรถ

กำหนดให้มีผู้อนุมัติเมื่อมีการแจ้งซ่อมรถ พร้อมรับทราบเงื่อนไขการแจ้งซ่อมรถที่รับผิดชอบได้

ตรวจสอบการซ่อมบำรุงที่แล้วเสร็จโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพ

เห็นข้อมูลเชิงลึก พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายได้ทันทีจากข้อมูลเรียลไทม์

Gain Insights and Control Cost with Real-time Data

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบและประเมินผลงานซ่อมบำรุง เช่น สถานะการทำงานหรือการซ่อมแซมรถ/อุปกรณ์ ประวัติการซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ