TH   |   EN

NOSTRA LOGISTICS

Telematics

NOSTRA LOGISTICS Telematics

The Ultimate Sustainable Transportation & Logistics Management for Leaders

NOSTRA LOGISTICS Telematics ที่สุดแห่งการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงานขนส่งที่มากกว่าแค่การติดตามรถ โดยต่อยอดระบบ NOSTRA LOGISTICS ด้วยเทคโนโลยี Telematics, Internet of Things (IoT) และ Big Data Analytics ให้การบริหารธุรกิจขนส่งไร้ขีดจำกัด เสริมความปลอดภัยในการขับรถและทรัพย์สิน ลดต้นทุนการขนส่งจากค่าใช้จ่ายพลังงานเชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองเนื่องจากพฤติกรรมการขับรถไม่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลนี้มาปรับปรุงการขับรถเพื่อรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนาน ตลอดจนการเก็บข้อมูลการใช้รถเพื่อวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำ

NOSTRA LOGISTICS Telematics เป็นโซลูชันการบริหารจัดการและติดตามงานขนส่งที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างอุปกรณ์เทเลเมติกส์ที่ติดตั้งในรถและสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Real time เพื่อเก็บข้อมูลและตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถพร้อมการแจ้งเตือน เช่น ความเร็ว การเบรก และอื่นๆ มากกว่า 20 พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่สินค้าระหว่างการขนส่ง พร้อมเก็บข้อมูลเครื่องยนต์ เช่น ตำแหน่งรถ ระยะทาง น้ำมัน ที่มีความแม่นยำโดยไม่ต้องปรับแต่งค่าที่ได้ แล้วนำข้อมูล Big Data เหล่านี้ มาประมวลผลและนำเสนอรายงาน Dashboard และ Score ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจปัญหางานขนส่งของบริษัทได้ง่ายและเร็วขึ้น

NOSTRA LOGISTICS Telematics

นอกจากฟังก์ชันการทำงานเพื่อการขนส่งที่สมบูรณ์แบบบนระบบ NOSTRA LOGISTICS  เรายังพัฒนา Dashboard สำหรับรองรับระบบ Telematics เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวเลขแสดงข้อมูลต่างๆ อย่างสรุป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว รวมทั้งเห็นภาพรวมของยานพาหนะทั้งหมดได้ง่าย

จัดการเส้นทางการขนส่ง ครบจบที่เดียว (Shipment Management)

ด้วยเครื่องมือ Shipment ของ NOSTRA LOGISTICS ให้คุณจัดการแผนการจัดรถ และวางแผนเส้นทางจัดส่งสินค้าได้ง่ายๆ พร้อมรายงานสถานะตามแผนงาน

บริหารและติดตามรถ ง่ายเพียงปลายนิ้ว (Fleet Management)

ติดตามและตรวจสอบสถานะรถในแบบ Real-Time หรือดูข้อมูลการเดินรถย้อนหลังผ่าน Web application ได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมบริหารงานซ่อมบำรุงรถได้จากการเก็บข้อมูลประวัติการใช้รถ

ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (Safety Management)

หมดกังวลกับการติดตามความผิดปกติและอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง ด้วยระบบแจ้งเตือนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนใน NOSTRA LOGISTICS app และ NOSTRA Mobile Monitoring app และสามารถเพิ่มเติมช่องทางการแจ้งเตือนผ่าน e-mail และ SMS

ควบคุมการขับขี่และการบำรุงรักษารถ (Driver and Vehicle Maintenance Management)

เมื่อใช้อุปกรณ์เสริม Telematics ของ NOSTRA LOGISTICS คุณจะได้รับข้อมูลการขับขี่รถและข้อมูลเครื่องยนต์ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นกว่าอุปกรณ์มาตรฐาน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเก็บข้อมูลจากเครื่องยนต์โดยตรง เช่น น้ำมัน เลขไมล์รถ

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Logistics อื่นๆ (System Integration with Other Logistics System)

เพื่อให้การบริหารและจัดการงานขนส่งของลูกค้าเป็นไปได้โดยราบรื่น Telematics Technology จาก NOSTRA LOGISTICS สามารถเชื่อมต่อการทำงานเข้ากับระบบงานขนส่งอื่น เช่น Resource Optimization และ Transportation Management System (TMS) และใช้งานได้ทันที

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

02-116-4478 # 2

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

 

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะ ผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องดังที่ปรากฎในตาราง ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

 

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

 

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th