TH   |   EN

Hardware

Standard GPS and Accessories

อุปกรณ์สำหรับระบบติดตาม GPS ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมการขนส่งทางบก

กล่องดำ (GPS Black Box)

กล่องดำ GPS เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของระบบ NOSTRA LOGISTICS เพื่อการติดตามยานพาหนะอย่างแม่นยำ พร้อมเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร หรืออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อรองรับข้อมูลพิเศษอื่นๆ จากเครื่องยนต์

เครื่องรูดบัตร

เครื่องรูดบัตร (Magnetic Card Reader) สามารถระบุตัวตนของผู้ขับขี่และประเภทของใบขับขี่ เชื่อมต่อกล่อง GPS และส่งข้อมูลการฝ่าฝืนกฏการขับขี่เข้าระบบของกรมการขนส่งทางบก

Telematics Sensors and Devices

อุปกรณ์สำหรับระบบเทเลเมติกส์ เพื่อประสิทธิภาพการขนส่งที่มากกว่าการติดตามรถ

CANBUS Data Receiver (eData)

ปัจจุบันในรถทุกคันจะมีระบบประมวลผลภายในซึ่งจะสามารถแสดงข้อมูลสถานะของรถคันนั้นๆ ได้ เพียงติดตั้งอุปกรณ์ที่อ่านค่าข้อมูลเหล่านี้ก็จะสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ของผู้ขับขี่ได้ ตัวอย่างเช่น

Advance Driver Behaviour Detector (eSafe)

การตรวจจับพฤติกรรมทั่วไปของผู้ขับขี่สามารถทำได้จากอุปกรณ์ GPS ทั่วไป แต่ eSafe เป็นเซ็นเซอร์ที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้ตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มหรือลดความเร็วขณะเข้าโค้ง การเปลี่ยนเลนอย่างกระทันหัน การเร่งแซง การข้ามลูกระนาดโดยไม่ชะลอ การตรวจจับอุบัติเหตุ

Fuel Sensor (eFuel)

หากไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ CANBUS เพื่อวัดค่าน้ำมันจากตัวถังได้โดยตรง อีกทางเลือกหนึ่งที่แม่นยำมากขึ้นคือการติดเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำมันด้วย eFuel โดยสามารถ calibrate ค่าน้ำมันให้ไม่เหวี่ยงตามการเคลื่อนไหวของรถ รวมทั้งมี feature auto calibrate ค่ารับสูงสุดและต่ำสุดได้อีกด้วย

Mobile Digital Video Recorder (MDVR)

กล้องวีดิโอในรถยนต์ สามารถตรวจจับภาพและส่งภาพเข้าสู่ระบบ cloud ได้ โดยตัวอุปกรณ์สามารถตัดภาพให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อได้ข้อมูลโดยไม่ต้องเฝ้า Monitor 24ชม. ผู้ควบคุมสามารถติดตามเหตุการณ์ผ่านกล้อง MDVR ที่ติดตั้งในรถได้โดยเห็นมุมมองเสมือนผู้ขับ

Advance Driver Assistance System (ADAS)

อุปกรณ์แจ้งเตือนการขับรถ ด้วยเทคโนโลยี Image Processing ใช้เฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเตือนผู้ขับขี่ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ แจ้งเตือนการชนด้านหน้าทั้งรถยนต์และคนเดินถนน การเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว การขับจี้รถด้านหน้า ระบบตรวจจับป้ายความเร็ว ฯลฯ โดยจะแสดงผลการแจ้งเตือนบนหน้าจอของอุปกรณ์และเสียงแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ตัวและระมัดระวัง อีกทั้งข้อมูลจะถูกส่งนำไปวิเคราะห์ KPI คนขับรถในระบบด้วย

Fatigue Monitoring System

อุปกรณ์ Image Processing สำหรับตรวจสอบใบหน้าของผู้ขับขี่ เพื่อตรวจสอบความเหนื่อยล้า และการละสายตาออกจากพวงมาลัย รวมถึงช่วยป้องกันการหลับในได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Fatigue Monitoring จะมีแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ตัวและระมัดระวัง เช่น เบาะเก้าอี้คนขับเขย่าให้รู้ตัว เป็นต้น อีกทั้งข้อมูลจะถูกส่งนำไปวิเคราะห์ KPI บนระบบด้วย

All In One (AIO)

อุปกรณ์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

All In One (AIO) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) โดยผสมผสานความสามารถระหว่าง กล้องวิดีโอในรถยนต์ (Mobile Digital Video Recorder -MDVR), การแจ้งเตือนการขับรถ (Advance Driver Assistance System – ADAS) และการตรวจจับความเสี่ยงพฤติกรรมการขับรถ (Driver Monitoring System – DMS) จัดเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการขับรถที่ได้มาตรฐานสากล ช่วยตรวจสอบ ติดตาม และแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเรียลไทม์ โดยมีความสามารถ ดังนี้

Advance Driver Assistance System – ADAS

Lane Departure Warning (LDW) 

ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน เตือนให้รักษาตำแหน่งรถในเลน

Headway Monitoring & Warning (HMW)

ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีการขับรถระยะกระชั้นชิด

Forward Collision Warning (FCW)

ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีการขับรถระยะกระชั้นชิด
ขณะรถคันข้างหน้าหยุดนิ่ง

Pedestrian Collision Warning (PCW)

ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้ารถ

Front Vehicle Start Warning (FVSW)

ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าเริ่มขยับ

Driver Monitoring System – DMS

Fatigue (Yawn, Eyes closed, Bowed Head)

ระบบกล้องตรวจจับความเหนื่อยล้าของตาขณะขับรถ

Distraction

ระบบตรวจจับการเบี่ยงเบนความสนใจขณะขับรถ

Calling

ระบบตรวจจับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ทั้งแบบแนบหู และ จ่อปาก

Smoking

ระบบตรวจจับการสูบบุหรี่ขณะขับรถ

Alarms

Customizable Voice (Thai)

ระบบปรับแต่งเสียงเตือนภาษาไทย

Support Seat Vibrator

รองรับการติดตั้งเบาะสั่น

ประโยชน์ของ All In One

เปรียบเทียบฟังก์ชันการทำงานระหว่าง GPS / Telematics / MDVR / All IN One

ความสามารถ GPS Telematics MDVR All In One
รองรับเครื่องรูดบัตรขนส่งทางบก ( DLT Compiled ) ติดตั้งร่วมกับ GPS ติดตั้งร่วมกับ GPS
รองรับการต่อ Temp Sensor / Gate Sensor
Sensor สำหรับตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ เช่น เร่งกระชาก เบรกรุนแรง หักเลี้ยวรุนแรง กระแทกคอสะพาน หรือ ตกหลุม ฯลฯ
AI Features สำหรับกล้องตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่
• จับพฤติกรรมความอ่อนล้าของการขับรถหรือความไม่ใส่ใจในการขับรถ
• จับพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย เช่น เปลี่ยนเลนไม่ใช้ไฟ ขับกระชั้นชิดคันหน้า
• แจ้งเตือนคน หรือมอเตอร์ไซด์ กีดขวางหน้ารถ
รองรับการต่อ Input เพิ่มเติมสูงสุด 12 จุด
บันทึกภาพและเสียงของการใช้รถ
บันทึกภาพสูงสุดแบบ HD ( 720P )
บันทึกภาพสูงสุดแบบ Full HD ( 1080P )

NOSTRA LOGISTICS

NOSTRA LOGISTICS TRACKING

ระบบบริหารจัดการงานระบบขนส่งและโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ใช้ในงานขนส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด

NOSTRA LOGISTICS FLEET

บริหารจัดการงานขนส่งครบวงจรสำหรับทุกขนาดธุรกิจ ได้เต็มรูปแบบตั้งแต่การวางแผนการจัดส่ง ติดตามยานพาหนะ การแจ้งเตือน รายงานสรุปผลโดยละเอียด

NOSTRA LOGISTICS TELEMATICS

บริหารธุรกิจขนส่งไร้ขีดจำกัด เสริมความปลอดภัยในการขับรถและทรัพย์สิน

NOSTRA LOGISTICS
E-POD

เครื่องมือบริหารงานจัดส่งและกระจายสินค้าผ่าน Mobile Device เข้าถึงได้ทุกที่

NOSTRA LOGISTICS MOBILE MONITORING

เช็ค ติดตาม และแจ้งเตือนทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลและติดตามรถขนส่งทำได้ทุกที่ทุกเวลา

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ