เสิร์ฟทุกข่าว กระแสเทรนด์ เทคโนโลยีด้านการขนส่ง GPS & Fleet Management ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยในยุค 4.0

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร       นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง

Read More »

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ระบุปัญหา พร้อมจัดการค่าใช้จ่าย ด้วยเทคโนโลยี Telematics

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ระบุปัญหา พร้อมจัดการค่าใช้จ่าย ด้วยเทคโนโลยี Telematics         การขับรถและการใช้งานรถอย่างถูกต้องปลอดภัย ไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความเสียหาย แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และเพิ่มกำไรคืนกลับมาให้แก่องค์กร         Telematics เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการด้านความปลอดภัยในการขับขี่ระหว่างงานขนส่ง ประโยชน์โดยตรง คือ การตรวจสอบควบคุมได้แม่นยำ และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้แบบทันท่วงที  

Read More »

Telematics ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

Telematics ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ         อุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจบริการขนส่งเป็นอย่างมาก นอกจากจะเสียเวลางานแล้ว ยังอาจเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหาย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมผู้ขับรถ เช่น ประมาท ขับรถเร็ว หลับใน ขับรถตามหลังในระยะกระชั้นชิด ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด แซงในที่คับขัน ฯลฯ         เทเลเมติกส์ (Telematics)

Read More »

รู้ทันก่อนรถเสีย ใช้เทคโนโลยีบริหารงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกและค่าใช้จ่าย

รู้ทันก่อนรถเสีย ใช้เทคโนโลยีบริหารงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกและค่าใช้จ่าย       ถึงเวลาบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษารถในงานขนส่งและโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ เพราะรถเสีย รถใช้งานไม่ได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนในการซ่อมแซมและค่าเสียโอกาสในการวิ่งงานของธุรกิจ การซ่อมและบำรุงรักษา แบ่งง่ายๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1.Corrective Maintenance การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เป็นการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายแล้ว 2.Preventive Maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการวางแผนและกำหนดระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุง เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนตามระยะเวลาหรือระยะการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนพบปัญหาเสียหายฉุกเฉิน

Read More »

นำเข้าข้อมูลติดตามรถจาก GPS ต่างระบบ บริหารงานในแพลตฟอร์มเดียว ด้วย NOSTRA LOGISTICS Connector

นำเข้าข้อมูลติดตามรถจาก GPS ต่างระบบ บริหารงานในแพลตฟอร์มเดียว NOSTRA LOGISTICS Connector        ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีรถบรรทุกขนส่งจำนวนมาก มี Subcontractor หลายราย หรือใช้ GPS ติดตามรถจากผู้ให้บริการรายใดก็ตาม คุณก็สามารถเชื่อมต่อระบบ GPS ติดตามจากรถทุกคัน เพื่อบริหารจัดการรถ ติดตามการขนส่ง และทำงานสะดวกในระบบเดียว    

Read More »

ถึงเวลาสร้างกลยุทธ์ ปรับยุทธวิธีในระดับปฏิบัติการของธุรกิจขนส่งด้วย Fleet Management System

ถึงเวลาสร้างกลยุทธ์ ปรับยุทธวิธีในระดับปฏิบัติการของธุรกิจขนส่งด้วย Fleet Management System        ระบบ Fleet Management ช่วยจัดการกิจกรรมการทำงานในระดับปฏิบัติการ (Operations) แต่ละวันเพื่อให้การบริหารงานขนส่งและกลุ่มรถเป็นไปอย่างราบรื่น กระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่อยู่ในทุก ๆ การปฎิบัติงานของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์สามารถใช้ระบบ Fleet Management เพื่อช่วยสนับสนุนและปรับปรุงการทำงาน ได้แก่  Fleet & Asset  จัดการและเก็บข้อมูลยานพาหนะ

Read More »

ส่อง Fleet Management System ยุคใหม่ เสริมการทำงานระดับ Operation เพิ่มประสิทธิผลขององค์กร

ส่อง Fleet Management System ยุคใหม่ เสริมการทำงานระดับ Operation เพิ่มประสิทธิผลขององค์กร          คาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2023 – 2032 ตลาดของ Fleet Management System หรือ ระบบบริหารจัดการกลุ่มรถและการขนส่งโลจิสติกส์ในระดับโลกจะเติบโตขึ้นถึง 15% โดยนอกเหนือไปจากการใช้ระบบเพื่อติดตามยานพาหนะ

Read More »

3 ประโยชน์ของการใช้ Fleet and Asset Tracking เพื่อจัดการรถและทรัพย์สินงานขนส่ง

3 ประโยชน์ของการใช้ Fleet and Asset Tracking เพื่อจัดการรถและทรัพย์สินงานขนส่ง               นอกจากรถบรรทุกขนส่งแล้ว ธุรกิจยังมีทรัพย์สินอันมีค่าที่ต้องบริหารการใช้งานและต้องการติดตามตรวจสอบการทำงาน เช่น ตู้ขนส่งสินค้า (Container) รถพ่วง (Trailer) อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ  การใช้เทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารและติดตามทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม นอกจากจะช่วยติดตามตำแหน่งที่อยู่ของรถขนส่งและทรัพย์สินอื่นๆ ได้แล้ว

Read More »

หมดปัญหารอคิวเข้าคลังสินค้าโดยไม่รู้เวลา จัดคิวรถรับ-ส่งสินค้าด้วย NOSTRA LOGISTICS My Queues

หมดปัญหารอคิวเข้าคลังสินค้าโดยไม่รู้เวลา จัดคิวรถรับ-ส่งสินค้าด้วย NOSTRA LOGISTICS My Queues หนึ่งในสาเหตุของปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง เกิดจากไม่มีการจัดตารางเวลาในการขึ้น-ลงสินค้าที่ชัดเจน และไม่มีเครื่องมือช่วยในการนัดหมายเวลาและตรวจสอบสถานะกับรถบรรทุกที่กำลังจะเข้า-ออก ทำให้ขาดการติดต่อสื่อสารเพื่อควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนด ยิ่งเมื่อมีรถบรรทุกเข้ามารับ-ส่งสินค้าพร้อมกันหลาย ๆ ราย ทำให้ใช้เวลารอคิวในการขึ้น-ลงสินค้า หรือลานจอดรอรับ-ส่งมีไม่เพียงพอต่อปริมาณรถ ส่งผลให้รับ-ส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องมีข้อมูลตารางเวลารถเข้า-ออกคลังสินค้าในแต่ละวัน และสื่อสารเวลาให้ชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและพนักงานขับรถ เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเวลาที่เสียไป จัดการแถวคิวและเวลาของรถขนส่ง ก่อนเข้าคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ NOSTRA LOGISTICS My

Read More »