“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

        เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัยหรือการขนส่งที่รวดเร็วเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการสร้าง Business Ecosystem และ Technology Platform ที่ดี นั่นคือ สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ สร้างความโปร่งใสตลอดกระบวนการทำงาน รองรับการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้สะดวกด้วยแพลตฟอร์มเดียว และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบที่ต่างกันได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งต้องมีความยืดหยุ่นเมื่อธุรกิจต้องการปรับเปลี่ยนขนาดในอนาคตโดยไม่ยุ่งยากเปลี่ยนเครื่องมือ

ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) ในระบบนิเวศของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

        เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เพราะงานขนส่งและโลจิสติกส์มีข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้ามาในแต่ละวัน การจัดการและวิเคราะห์แบบดั้งเดิมจึงล้าสมัยและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสร้างความได้เปรียบในการจัดการและการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็ว

        ยกตัวอย่าง ระบบนิเวศของธุรกิจขนส่งระดับ Urban Logistics ในยุค e-Commerce ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปัจจุบัน คือ ธุรกิจขนส่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างอุตสาหกรรมในตลาดออนไลน์จำนวนมากขึ้น เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และผู้ให้บริการพิเศษอื่นๆ  เช่น การชำระเงิน ประกันภัย ฯลฯ ทำให้มีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายในระบบนิเวศทางเทคโนโลยี เช่น แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจ e-Commerce, แพลตฟอร์มบริการรับส่งพัสดุหรืออาหารแบบ On-Demand, ระบบจัดการคลังสินค้า, ระบบบริหารการขนส่ง, ระบบจัดการของธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจน ระบบบัญชี ระบบการชำระเงิน หรือระบบอื่นๆ

        ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่นตลอดทุกกระบวนการของการสั่งซื้อ สามารถนำเสนอข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้พันธมิตรธุรกิจตลอดจนลูกค้าสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ของตน และรักษาความโปร่งใสตลอดกระบวนการจัดส่งได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนการเชื่อมต่อข้อมูลกับพันธมิตร ยังทำให้สามารถจัดสรรและเลือกใช้ทรัพยากรง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุน และสามารถเห็นประสิทธิภาพการทำงานของพันธมิตรในปัจจุบันหรือประเมินศักยภาพในอนาคต

การจัดการระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) ในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่ง

        ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) ที่ดีจะช่วยให้การจัดการในระบบนิเวศทางธุรกิจง่ายขึ้น โครงสร้างพื้นฐานสำคัญเริ่มจากการปรับเปลี่ยนสินค้า บริการ และขั้นตอนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitalization) โดยใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มเพื่อการทำงานส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรให้เป็นระบบ และต้องเชื่อมต่อข้อมูลและการทำงานระหว่างระบบ (System Integration) ให้พร้อมทำงานในแพลตฟอร์มเดียว (Intelligent Platform)

         หัวใจสำคัญคือ ธุรกิจต้องระบุให้ได้ว่าการทำงานหรือข้อมูลส่วนไหนที่คุณต้องการให้เชื่อมต่อระหว่างกันเพื่อให้ธุรกิจสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีเครื่องมือสนับสนุนการทำงานในส่วนที่คุณต้องการเหล่านี้และเชื่อมต่อได้แบบไร้รอยต่อ (Seamless Integration) นั่นคือ ผู้ใช้งานไม่รู้สึกถึงความแตกต่างหรือแยกไม่ออกว่าเป็นการทำงานจากต่างระบบ เช่น ลูกค้าใช้แพลตฟอร์ม e-Commerce สั่งซื้อสินค้า เลือกการขนส่ง และเลือกการชำระเงิน พร้อมติดตามการจัดส่งสินค้าจนกระทั่งถึงมือได้ด้วยแพลตฟอร์มเดียว ส่วนธุรกิจขนส่งใช้แพลตฟอร์มบริหารขนส่งที่เชื่อมข้อมูลกับระบบคำสั่งซื้อ คลังสินค้า และระบบชำระเงิน เป็นต้น

        สรุปแล้ว ธุรกิจที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่แข็งแกร่ง จะเปิดกว้างในการทำงานกับพันธมิตรภายนอก เพิ่มศักยภาพในธุรกิจและเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจและระบบนิเวศทางเทคโนโลยีได้รวดเร็วทันต่อการปรับตัวและการแข่งขันในสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบัน

อ่านบทความต่อเนื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)  คลิก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th