Telematics ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

        อุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจบริการขนส่งเป็นอย่างมาก นอกจากจะเสียเวลางานแล้ว ยังอาจเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหาย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมผู้ขับรถ เช่น ประมาท ขับรถเร็ว หลับใน ขับรถตามหลังในระยะกระชั้นชิด ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด แซงในที่คับขัน ฯลฯ

        เทเลเมติกส์ (Telematics) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการความปลอดภัยในการขับรถ ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัย เช่น การตรวจและแจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินกำหนด การเบรกกะทันหัน เลี้ยวกระชาก ตาไม่มองไปข้างหน้ารถ ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

Driver Risk Management - Driver Behavior Tracking and Safety Warning by Telematics

        NOSTRA LOGISTICS Telematics เป็นระบบสำหรับการบริหารติดตามงานขนส่ง ที่ติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์ในรถขนส่ง เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมการขับรถพร้อมการแจ้งเตือน เช่น ความเร็ว การเบรก การเลี้ยวหักโค้ง และอื่นๆ มากกว่า 20 พฤติกรรมเสี่ยง และระบบจะนำเสนอรายงานพฤติกรรมการขับรถทั้งภาพรวมของกลุ่มรถในรูปแบบ Dashboard รวมถึงรายละเอียดแยกรายการยานพาหนะ เพื่อให้เห็นข้อมูลแบบ Insight ชัดเจน สามารถเห็นปัญหาและนำมาปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถของผู้ปฏิบัติงานได้ง่ายและเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำ Driving KPI Score ใช้สำหรับการประเมินและพัฒนาการทำงานได้ต่อไป

อุปกรณ์ Telematics สำหรับใช้ในงานป้องกันและแจ้งเตือนความปลอดภัย

Fatigue Monitoring System

ตรวจสอบการใช้งานได้ทุกส่วนทั้งรถบรรทุกขนส่ง รถพ่วง ตู้ขนส่งสินค้า ฯลฯ ผู้บริหารรถและทรัพย์สินจะรู้ทันทีว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหนบ้าง มีสถานะการใช้งานอย่างไร ทำให้สามารถจัดสรรการใช้งานได้เหมาะสม เช่น ไม่ใช้งานรถพ่วงคันเดิมตลอดซ้ำๆ มากจนเกินไป ไม่ปล่อยทรัพย์สินทิ้งเปล่าโดยไม่ถูกใช้งาน

Mobile Digital Video Recorder (MDVR)

กล้องวีดิโอออนไลน์ติดตั้งในรถ ใช้บันทึกภาพเหตุการณ์ระหว่างการขับรถและส่งภาพเข้าสู่ระบบ cloud โดยตัวอุปกรณ์จะตัดเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม และจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องเฝ้าติดตาม 24 ชั่วโมง และผู้ดูแลจะเห็นเหตุการณ์ผ่านกล้อง MDVR ได้ด้วยมุมมองเสมือนคนขับ

All in One (AIO)

ผสานความสามารถของเทคโนโลยีระหว่าง กล้องวิดีโอในรถยนต์ (Mobile Digital Video Recorder -MDVR), การแจ้งเตือนการขับรถ (Advance Driver Assistance System – ADAS) และการตรวจจับความเสี่ยงพฤติกรรมการขับรถ (Driver Monitoring System – DMS) จึงเป็นอุปกรณ์ช่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเรียลไทม์

      ประโยชน์ของเทคโนโลยี Telematics นอกจากเพื่อดูแลตรวจสอบความปลอดภัยในการขับรถแล้ว ยังมีอุปกรณ์ Telematics ที่ใช้ติดตั้งเพื่อจัดเก็บข้อมูลเครื่องยนต์แบบเฉพาะด้านได้อย่างเจาะจงและแม่นยำ เช่น ระยะการวิ่ง ค่าน้ำมัน รอบเครื่องยนต์ ฯลฯ ทั้งยังสามารถสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานรถ และรายงานพฤติกรรมการขับรถที่ทำให้เกิดการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง หรือการสึกหรอของเครื่องยนต์มากกว่าปกติ เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และลดต้นทุนการขนส่งในส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่มีสาเหตุมาจากการขับรถไม่ระมัดระวัง

โปรดติดตามการใช้เทคโนโลยี Telematics กับประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลแบบ Insight และการจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย ในบทความตอนต่อไป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม www.nostralogistics.com/hardware
ขอรับเอกสารเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อนำเสนอ โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714 หรือส่งข้อมูลเพื่อให้พนักงานของเราติดต่อกลับ  www.nostralogistics.com  หรืออีเมล์ nostralogistics@cdg.co.th

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th