NOSTRA LOGISTICS TMS บริหารงานขนส่งแบบ Milk Run และแบบ Dynamic จัดรถ จัดเส้นทางขนส่ง ลดต้นทุนทุกเที่ยววิ่ง

        กระบวนการขนส่งมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต หากมีการจัดการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อกระบวนการส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้า ก่อให้เกิดปัญหาต่อการผลิต ต้นทุนจากค่าขนส่งและการจัดการวัตถุดิบสำหรับรอการผลิต นำไปสู่ความสูญเปล่า ดังนั้นกระบวนการขนส่งมักมีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งให้เพิ่มขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และลดต้นทุนจากความสูญเปล่าให้น้อยลง

รู้จัก Milk Run รูปแบบการจัดการขนส่งที่ช่วยลดต้นทุนของผู้ผลิต

          Milk Run คือ รูปแบบการขนส่งกระจายสินค้าที่รวมจุดรับและส่งวัตถุดิบหรือสินค้าตามเส้นทางที่ผ่าน เริ่มต้นจากโรงงานหรือสถานที่ผลิตไปยังซัพพลายเออร์แต่ละลำดับจนวนกลับมาที่โรงงานเป็นหนึ่งรอบการขนส่ง โดยผู้ผลิตจะสร้างแผนการเดินทางและกำหนดเวลาเข้าหาซัพพลายเออร์เพื่อรับสินค้าหรือวัตถุดิบใหม่ พร้อมกับส่งคืนวัตถุดิบเหลือใช้หรือบรรจุภัณฑ์เปล่าจากการขนส่งรอบก่อน จากนั้นนำวัตถุดิบที่ได้รับกลับไปที่โรงงานสำหรับทำการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ Just In Time ซึ่งสามารถลดต้นทุนด้านเวลา กำลังคน ค่าขนส่ง รวมถึงลดปริมาณสินค้าคงคลัง

ปัจจัยสำคัญของการจัดการขนส่งแบบ Milk Run

1.การกำหนดรอบการขนส่งตามเวลาที่กำหนด และกำหนดจำนวนวัตถุดิบหรือสินค้าที่ต้องการในแต่ละรอบการขนส่งอย่างชัดเจน

2.การจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ที่อยู่ใกล้กัน เพื่อให้แผนการขนส่งมีระยะทางที่สั้น และรวดเร็ว

3.การวางคำสั่งซื้อสำหรับซัพพลายเออร์หลายราย โดยกำหนดกรอบเวลาการส่งมอบที่เหลื่อมเวลากัน และเผื่อระยะการตรวจสอบและขนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้า

4.การจัดการบรรทุกวัตถุดิบหรือสินค้าให้พอดีกับรถขนส่งหนึ่งคัน เพื่อให้สามารถจัดการขนส่งด้วยรถขนส่งคันเดียวได้

ประโยชน์ของการจัดการขนส่งแบบ Milk Run

1.Synchronization การจัดแผนการขนส่งให้สอดคล้องเป็นเวลาเดียวกันกับรอบเวลาการทำงานของสายการผลิต จะช่วยลดปัญหาสายการผลิตหยุดเนื่องจากรอวัตถุดิบจากการขนส่งที่เข้ามาไม่ทันรอบการทำงาน

2.Fleet Capacity การใช้รถขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดบรรทุกให้เต็มคันรถและการจัดแผนการขนส่งที่แน่นอนและควบคุมเวลาการดำเนินการได้ ส่งผลให้กำหนดตารางการผลิตได้แน่นอนมากขึ้น

3.Cost Optimization การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุน ทั้งต้นทุนการขนส่งที่ลดลงจากการจัดการรวมเที่ยววิ่งขนส่ง และต้นทุนการจัดเก็บสต็อคสินค้าเนื่องจากการผลิตออกมาทันเวลา การขนส่งทันเวลา และส่งมอบให้ลูกค้าแบบทันเวลา ทำให้สามารถลดพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จ

4.Carbon Emission ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการใช้รถขนส่งจำนวนลดลงทำให้การปล่อยมลพิษน้อยลงทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และมลพิษทางเสียงของเครื่องยนต์ ทั้งยังลดปัญหาการจราจรและความแออัดของรถขนส่งภายในโรงงานและพื้นที่ข้างเคียง ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมและบริเวณโรงงานดีขึ้น

บริหารงานขนส่ง จัดรถ จัดเส้นทางขนส่งทุกรูปแบบ ด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS

            โดยปกติแล้ว วิธีการขนส่งแบบ Milk Run มักจะมีเส้นทางขนส่ง จุดรับและส่ง และรอบเวลาการขนส่งที่แน่นอนในแต่ละวัน แต่ในการปฏิบัติงานจริงนั้นอาจพบปัญหาที่เกิดจากความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากแผนงานปกติ เช่น ช่วงเวลาที่ปริมาณความต้องการสินค้าไม่แน่นอนจากการออกแคมเปญโฆษณาตัวใหม่ ความหลากหลายของสินค้าที่เพิ่มขึ้น หรือการกำหนดตารางการผลิตที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ทำให้ในบางกรณีจะต้องใช้กลยุทธ์ควบคุมการขนส่ง Milk Run แบบ Dynamic โดยคำนวณเส้นทางและรอบเวลาการขนส่งใหม่อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของข้อมูลเรียลไทม์

        NOSTRA LOGISTICS TMS เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบริหารจัดการงานขนส่งที่มีเครื่องมือสมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างครบวงจร สามารถจัดการงานขนส่งได้หลายรูปแบบตั้งแต่งานขนส่งแบบทั่วไป แบบ Milk Run หรือแบบ Dynamic เช่น ขนส่งโดยเริ่มจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังปลายทางแบบ Multi-drop ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจุดส่งสินค้าและเส้นทางในทุกๆวัน

เครื่องมือพิเศษของ NOSTRA LOGISTICS TMS พร้อมจัดการทุกกิจกรรมงานขนส่ง

 1. Resource Optimization & VRP ใช้บริหารรถขนส่ง วางแผนเส้นทางการขนส่ง และรอบเวลาการขนส่งสำหรับวิธีการขนส่งแบบ Milk Run รวมถึงการจัดสรรการใช้รถและจัดเส้นทางการขนส่งแบบอัตโนมัติสำหรับงานบริหารการขนส่งที่ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางและจุดส่งสินค้าในทุก ๆ วันแบบ Multi-drop

 2. Shipment Timeline Monitoring & Notification ติดตามการขนส่งจากรอบเที่ยววิ่งทั้งหมดในแต่ละวัน โดยมี Dashboard สรุปภาพรวมของงานขนส่ง แสดงสถานะจุดรับ/ส่งสินค้า คาดการณ์เวลาที่ใช้ในการเดินทาง และแสดงปัญหาการล่าช้าแบบเรียลไทม์

 3. Supplier/Outsource Management จัดสรรและคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งจากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ เป๊นการบริหารจัดการซัพพลายเออร์หรือเอาท์ซอร์สงานขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้รถตามประเภทที่กำหนด หรือการเลือกจากต้นทุนค่าขนส่งที่เหมาะสม

 4. Transportation Cost Management บริหารต้นทุน กำหนดค่าเที่ยววิ่งสำหรับงานแต่ละประเภท และเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละรอบเที่ยววิ่ง ทั้งค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ รองรับทั้งรถของผู้ประกอบการเองและรถรับจ้างจากผู้ให้บริการขนส่ง

 5. Vehicle Maintenance Management กำหนดแผนการซ่อมบำรุงรถขนส่ง พร้อมแจ้งเตือนและรายงานการซ่อมบำรุงรถ เพื่อให้สามารถใช้งานรถได้เป็นปกติ ไม่เป็นอุปสรรคต่องานขนส่ง และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

เลือกพันธมิตรเทคโนโลยีงานขนส่งที่คุณวางใจได้

        NOSTRA LOGISTICS ผู้ให้บริการโซลูชันและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการขนส่งอัจฉริยะ (Intelligence Transportation Platform) และระบบบริหารจัดการงานขนส่ง TMS พันธมิตรทางธุรกิจและเทคโนโลยีสำหรับงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์และการบูรณาการระบบ พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการปัญหาด้านการขนส่งสำหรับองค์กรทุกขนาด

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
 4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th