รู้ทันก่อนรถเสีย ใช้เทคโนโลยีบริหารงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกและค่าใช้จ่าย

      ถึงเวลาบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษารถในงานขนส่งและโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ เพราะรถเสีย รถใช้งานไม่ได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนในการซ่อมแซมและค่าเสียโอกาสในการวิ่งงานของธุรกิจ

การซ่อมและบำรุงรักษา แบ่งง่ายๆ ได้ 3 ประเภท คือ

1.Corrective Maintenance
การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เป็นการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายแล้ว

2.Preventive Maintenance
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการวางแผนและกำหนดระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุง เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนตามระยะเวลาหรือระยะการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนพบปัญหาเสียหายฉุกเฉิน

3.Proactive Maintenance
การบำรุงรักษาเชิงรุก เป็นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมสม่ำเสมอป้องกันล่วงหน้า เช่น การตรวจสอบและวัดคุณภาพการทำงานของเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนในเวลาหนึ่งๆ เพื่อดูว่าสมควรเปลี่ยนหรือซ่อมหรือไม่ หาแนวทางในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาการชำรุดเดิมเกิดขึ้นซ้ำ รวมถึงการใช้ข้อมูลประวัติงานซ่อมบำรุงจากงานทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น นำมาคาดการณ์และกำหนดช่วงเวลาและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการซ่อมบำรุง

      งานซ่อมและการบำรุงรักษา จึงเป็นส่วนสำคัญที่แยกจากระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ได้เลย และไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงรักษาประเภทใด หากมีระบบจัดการและจัดเก็บข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบ ธุรกิจจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทั้งในการวางแผนการซ่อมบำรุงและลดต้นทุนงานซ่อมให้มากที่สุด

จัดการงานซ่อม ตรวจสอบและควบคุมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงรุก สำหรับรถขนส่ง ด้วย NOSTRA LOGISTICS MMS

NOSTRA LOGISTICS Maintenance Management System (MMS) เป็นเทคโนโลยีระบบจัดการงานซ่อมบำรุงรถขนส่ง ทำงาน ณ หน้างานได้สะดวกด้วยแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนส่งข้อมูลออนไลน์เรียลไทม์ และมีระบบหลังบ้านสำหรับฝ่ายบริหารจัดการผ่าน Web Application จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถ พนักงานซ่อมบำรุง พนักงานตรวจสอบคุณภาพ หัวหน้าแผนกคนขับรถ และหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

      ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานซ่อมแก้ไขปัญหา การวางแผนบำรุงรักษา การตรวจสอบความพร้อมของรถในแต่ละวัน NOSTRA LOGISTICS MMS พร้อมรองรับการทำงานทุกด้าน เมื่อการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรถเป็นไปด้วยดี รถบรรทุกขนส่งสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ จะช่วยธุรกิจประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งส่วนค่าซ่อมบำรุงและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ตอบโจทย์จุดมุ่งหมายสำคัญของงานซ่อมและบำรุงรักษารถขนส่ง คือ ดูแลให้รถขนส่งใช้งานได้ตลอดเวลา ยืดอายุให้ยาวนาน ขับขี่ได้ปลอดภัย และเกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม  www.nostralogistics.com/mobile-application/mms

ขอรับเอกสารเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อนำเสนอ โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714 หรือส่งข้อมูลเพื่อให้พนักงานของเราติดต่อกลับ www.nostralogistics.com  หรืออีเมล์ nostralogistics@cdg.co.th

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งอัจฉริยะ ชู AI สร้างความต่าง ยกระดับงานขนส่งภาคอุตสาหกรร

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th