NOSTRA LOGISTICS ชี้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโต พบเปิดกิจการใหม่เพิ่ม 39.6%แนะใช้ ePOD ลงทุนน้อย ลดต้นทุนค่าขนส่ง ฝ่าวิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง
นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลทฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS เผยธุรกิจโลจิสติกส์มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดด ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์รายงานธุรกิจโลจิสติกส์จดทะเบียนเปิดกิจการใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้น 39.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ความท้าทายสำคัญคือต้นทุนของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จากวิกฤตราคาน้ำมันพุ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2 เท่าตัว ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และยังไม่มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับลดลง แนะผู้ประกอบการใช้ NOSTRA LOGISTICS ePOD ติดตามและบริหารงานขนส่งด้วยสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ หนึ่งในฟีเจอร์สำคัญของ NOSTRA LOGISTICS Mobile Application ที่ตอบโจทย์ด้านต้นทุน ช่วยลดค่าใช้จ่ายงานขนส่งโดยรวมได้ถึง 7 ประการ จากข้อมูลผู้ประกอบการที่เลือกใช้ NOSTRA LOGISTICS ePOD แล้วกว่า 6,000 ราย

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนมกราคม 2565 พบธุรกิจโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนเปิดกิจการใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจำนวน 444 ราย หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 39.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่มีจำนวนการเปิดกิจการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. การขนส่งและขนถ่ายสินค้า 2. การขนส่งสินค้าทางถนน และ 3. กิจกรรมตัวแทน อย่างไรก็ตาม วิกฤตราคาน้ำมันพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงถึง 35 บาทต่อลิตร ยังคงสร้างปัญหาด้านต้นทุนให้กับธุรกิจ นำไปสู่การหาแนวทางลดต้นทุนค่าขนส่งในหลายด้าน เช่น การหาคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปยังจุดต่าง ๆ โดยร่นระยะทางการเคลื่อนย้ายสินค้าให้สั้นที่สุด การลดจำนวนเที่ยววิ่งรถและกำหนดจำนวนสินค้าที่ขนส่งให้มากพอ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์มาใช้บริหารจัดการงานขนส่ง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก

จากเพนพอยท์ (Pain point) ดังกล่าวเป็นที่มาของการพัฒนา NOSTRA LOGISTICS Mobile Application ระบบติดตามยานพาหนะและบริหารงานขนส่งด้วยสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ ที่เข้ามาช่วยในเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดในการทำงานในทุกมิติ ได้แก่

1. ลดค่าอุปกรณ์ GPS Blackbox

2. ลดค่าดูแลซ่อมแซม หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

3. ลดค่าเสียโอกาสหากจำเป็นต้องหยุดรถเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์

4. ลดค่าน้ำมันด้วยฟังก์ชันการเรียงจุดส่งแบบ Best Route

5. ลดความผิดพลาดของการส่งสินค้าด้วยการสั่งงานและระบุรายละเอียดสินค้าผ่าน Mobile Application

6. ลดการเข้าผิดจุดส่งด้วยการใช้ข้อมูล POI ที่แม่นยำและการนำทางจนถึงจุดหมาย และ

7. ลดข้อขัดแย้งกับลูกค้าด้วยหลักฐานการขนส่งทั้งรูปภาพและลายเซ็น

ทั้ง 7 ประการนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ต่ำลงกว่าเดิม พร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น ตอบโจทย์การทำงานได้ครบครัน” นางวรินทรกล่าว

นางวรินทร กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นเวลากว่า 2 ปีนับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดตัว ePOD ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำคัญในการติดตามและบริหารงานขนส่งบนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ของระบบ NOSTRA LOGISTICS Mobile Application ปัจจุบันมีลูกค้าผู้ใช้บริการระบบฯ มากกว่า 6,000 Licenses โดยที่ผ่านมา ePOD เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง เป็นระบบที่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่ไม่ต้องการใช้เงินลงทุนจำนวนมาก รวมถึงธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่หรือแม้แต่ผู้ผลิตสินค้าที่ว่าจ้างบริษัทขนส่งเอาท์ซอร์ส และต้องการระบบติดตามงานขนส่งสินค้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เองแบบไม่ยุ่งยาก ตลอดจนพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ยังเลือกใช้ ePOD เพื่อเสริมการทำงานของระบบ GPS Tracking ที่เน้นการติดตามตัวรถขนส่ง ขณะที่เอา ePOD เข้ามาช่วยในการสั่งงานและติดตามกิจกรรมการทำงานของพนักงานขนส่ง จากประสบการณ์การทำงานที่มีร่วมกับลูกค้า ทำให้ทราบว่าระบบดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา และทรัพยากรในการทำงานได้เป็นอย่างมาก

กล่าวได้ว่า NOSTRA LOGISTICS Mobile Application ระบบการติดตามงานขนส่งรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกทดแทนการทำงานของอุปกรณ์ GPS Blackbox ที่เปลี่ยนมาใช้ GPS ระบุตำแหน่งจากสมาร์ทโฟน โดยฟีเจอร์ ePOD ใน NOSTRA LOGISTICS Mobile Application มีจุดเด่น คือ การเข้าถึงข้อมูลการติดตาม ”พนักงานส่งสินค้า” ได้ทุกจุดส่งสินค้า พร้อมตรวจสอบสถานะงานขนส่งได้แบบเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟน และบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายผ่าน NOSTRA LOGISTICS Web application ที่มีฟังก์ชันครอบคลุม ตั้งแต่การกำหนดออเดอร์งานทั้งหมดของพนักงานขนส่งแต่ละคน การส่งพิกัดและเส้นทางขับรถในแต่ละจุดหมายปลายทาง การสร้างขั้นตอนการทำกิจกรรมงานขนส่งได้ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ รวมทั้งการยืนยันกิจกรรมการส่งสินค้าและหลักฐานการจัดส่งได้อย่างสมบูรณ์ เช่น รูปภาพ ลายเซ็น เป็นต้น

อนึ่ง NOSTRA LOGISTICS ePOD เป็นหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญของ NOSTRA LOGISTICS Mobile Application และเป็นระบบที่ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน มีแพ็กเกจสิทธิ์การใช้งานหรือ License จำนวนสูงสุดให้เลือกใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรถที่จะใช้งานจากรายการรถของลูกค้าในระบบ และสามารถสลับหรือเปลี่ยนสมาร์ทโฟนที่ต้องการติดตามสถานะงานขนส่งได้ด้วยตนเอง ทำให้สะดวกในการใช้งานและประหยัดเงินลงทุนในระบบติดตามการขนส่งไปได้อย่างมาก นับเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแก่การลงทุน อีกหนึ่งทางรอดธุรกิจฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ นางวรินทรกล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOSTRA LOGISTICS ePOD และ NOSTRA LOGISTICS Mobile Application คลิก

เกี่ยวกับ NOSTRA LOGISTICS (นอสตร้า โลจิสติกส์)

“NOSTRA LOGISTICS”  (นอสตร้า โลจิสติกส์) โดย Commercial Solutions Division (CSD)  ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของ บริษัท จีไอเอส จำกัด เป็นโซลูชันด้านการบริหารจัดการงานขนส่ง ได้แก่ การจัดการกลุ่มรถ (Fleet Management) การวางแผนงานจัดส่ง (Shipment) การติดตามตำแหน่ง (GPS Tracking) บนแผนที่ความละเอียดสูงนอสตร้า เพิ่มความปลอดภัยในการขับรถด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nostralogistics.com 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th