NOSTRA LOGISTICS

INTELLIGENT
TRANSPORTATION

PLATFORM

NOSTRA LOGISTICS แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการขนส่งอัจฉริยะที่รวมชุดผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการงานขนส่งในทุกกิจกรรมแบบครบวงจร

NOSTRA LOGISTICS

TMS

การบริหารงานขนส่งอัตโนมัติ

NOSTRA LOGISTICS

FMS

การติดตามรถขนส่ง 

NOSTRA LOGISTICS

MDVR & AIO

การติดตามพฤติกรรมการขับรถด้วย
กล้องวีดิโอ

NOSTRA LOGISTICS

Connector

การเชื่อมต่อข้อมูลจาก GPS ต่างยี่ห้อ

NOSTRA LOGISTICS

ePOD

การติดตามพนักงานขนส่งและหลักฐานการจัดส่ง 

NOSTRA LOGISTICS

MMS

การจัดการงานซ่อมบำรุงรถ

Transportation Management System with Resource Optimization

Enhancing Your Business

          ระบบบริหารงานขนส่งอัจฉริยะ NOSTRA LOGISTICS TMS สำหรับธุรกิจทุกประเภทที่มีภารกิจด้านการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้าที่จัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้วยตนเอง (1PL) หรือ ผู้ให้บริการขนส่งและกิจกรรมโลจิสติกส์  (2PL,3PL) ตลอดจนธุรกิจที่บริหารงานขนส่งด้วยรถขนส่งของตนเองและมีรถขนส่งของเอาท์ซอร์สหรือผู้รับจ้างช่วงร่วมด้วย

          ระบบ TMS จะช่วยจัดการกระบวนการทำงานภายในที่ซับซ้อนยุ่งยากให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบใช้คนจัดการ (Manual) สู่ระบบอัตโนมัติ (Automatic) ด้วยฟังก์ชัน TMS ระดับสูง เช่น

Resource Optimization การจัดสรรทรัพยากรงานขนส่ง เลือกรถบรรทุกและสินค้า
VRP การสร้างแผนเที่ยววิ่งรถและจัดเส้นทาง เช่น Milk-run,
Multi-drop
• Outsource Management  การบริหารรถเอาท์ซอร์ส จัดสรรโควตา ต้นทุนค่าเที่ยววิ่ง

GIS Company

Doing More for Your Sustainable Success

          NOSTRA LOGISTICS by GIS พร้อมเป็นพันธมิตรธุรกิจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทุกประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการสั่งสมประสบการณ์ และความเป็นผู้นำทางด้าน Location Intelligence และเป็น Software House มายาวนานกว่า 30 ปี ภายใต้ CDG Group พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานขนส่ง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์

          ด้วยการผสานเทคโนโลยีระบบบริหารงานขนส่ง (TMS) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และแผนที่ (GIS) และเทคโนโลยีติดตามพฤติกรรมการขับรถ (Telematics) ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบูรณาการระบบสารสนเทศ  (System Integration) ให้ตรงตามความต้องการใช้งานของลูกค้า ไม่เพียงแค่ความสามารถในการบริหารการจัดส่งความรวดเร็ว หรือความปลอดภัยเท่านั้น
แต่ยังต้องสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตและการแข่งขันอย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบ TMS อย่างไรให้เหมาะกับองค์กร สร้างความแข็งแกร่งระยะยาว

พัฒนาระบบ TMS อย่างไรให้เหมาะกับองค์กร สร้างความแข็งแกร่งระยะยาว         ธุรกิจขนส่งมีงานท้าทายในทุกวันและต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก ทำอย่างไร ?

Read More »

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)        

Read More »

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)        

Read More »

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

02-678-0963

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

GIS Co.,Ltd : SCS 202, 10th floor CDG House, Nanglinchi Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
NOSTRA Hotline Service Tel. 02-678-0963   |   nostralogistics@cdg.co.th   |   Copyright © 2018 GIS Co.,Ltd. All rights reserved.

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th