NOSTRA LOGISTICS เผยธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์แข่งขันดุ แนะใช้เทคโนโลยีในการวางแผน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย สอดรับนโยบายการขนส่งฯ

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้ออกแบบและให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนแพลตฟอร์มอัจฉริยะ (Intelligent Supply Chain Platform) เผยธุรกิจขนส่งสินค้าขยายตัว สอดรับข้อมูลวิจัยกรุงศรีพบธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี รับอนิสงส์การค้าชายแดนและผ่านแดนโต ซื้อขายออนไลน์คึกคัก ส่งให้การแข่งขันรุนแรง บวกปัจจัยด้านต้นทุนค่าแรงงานและเชื้อเพลิง มองหาการลงทุนเทคโนโลยีใหม่เสริมแกร่งเหนือคู่แข่ง นอสตร้า โลจิสติกส์ สบโอกาสแนะผู้ประกอบการขนส่งรายเล็กรายใหญ่เร่งปรับตัวใช้เทคโนโลยีเสริมแกร่งธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ซัพพลายเชน เสริมประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายยกระดับความปลอดภัย สอดรับกับนโยบายกรมการขนส่งทางบก เผยจำนวนรถที่ใช้งาน NOSTRA LOGISTICS ปัจจุบัน 30,000 คัน เล็งเพิ่มฐานผู้ใช้ 20% ภายในปี 2567

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนซัพพลายเชนโซลูชัน-เทคโนโลยี บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขนส่งทางถนน จากข้อมูลวิจัยกรุงศรีพบธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ในช่วงปี 2565-2567 ปัจจัยหนุนจากการเติบโตของภาคการผลิต การค้า และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ทั้งยังพบการแข่งขันที่รุนแรงจากจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและด้านราคา บวกกับต้นทุนค่าแรงงานและเชื้อเพลิงที่เพิ่มเป็นอุปสรรคต่อผลประกอบการของธุรกิจ โดยแนวโน้มของธุรกิจขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มความโปร่งใสของระบบโดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ระหว่างระบบแบบ Ecosystem และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์แผนงานต่อได้อย่างยั่งยืน

ช่วงที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มการลงทุนเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยการบริหารจัดการงานขนส่งให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุน โดย NOSTRA LOGISTICS พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ซัพพลายเชนมากว่า 20 ปี เห็นถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องการ และตอบโจทย์แก่ธุรกิจอย่างสมบูรณ์ ด้วย 3 จุดแข็งของผลิตภัณฑ์และการบริการ คือ 1.ให้บริการผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีความสามารถบริหารจัดการในทุกกิจกรรมการขนส่งและสามารถบริหารจัดการทั้งรถของธุรกิจและรถเอาท์ซอร์ส 2.มีระบบและเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่ง เป็นมากกว่างานบริหารและติดตามงานขนส่ง 3.บูรณาการระบบให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบไอทีอื่นๆ เพื่อทำงานร่วมกันได้ตลอดโลจิสติกส์ซัพพลายเชน เช่น ERP, WMS โดยความสามารถทั้งหมดนี้ ช่วยลดต้นทุนด้านงานขนส่งได้สูงสุด 15-20% ตลอดจนยกระดับความปลอดภัยด้านงานขนส่งสูงสุด” นางวรินทรกล่าว

 

นางวรินทร กล่าวเสริมว่า ความปลอดภัยในการขับรถบนท้องถนนนับเป็นสิ่งสำคัญของการบริหารจัดการงานขนส่ง ทั้งจากที่กรมการขนส่งทางบกออกประกาศให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทยต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) อีกทั้งยังมีงานหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น รถ การบรรทุกและโดยสาร คนขับรถ การเดินรถ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งต้องวางแผนและควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งมีแผนการจัดการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจากความสามารถของผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS สามารถสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยฟังก์ชันการทำงานบริหารจัดการงานขนส่งที่ครอบคลุมทุกด้าน (TMS) มีระบบแผนที่งานขนส่งแม่นยำสูง และสามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยี Telematics เช่น กล้อง MDVR, กล้อง ADAS, กล้อง DMS ซึ่งสามารถทำงานร่วมกัน หรือเรียกว่า MDVR – All in One(AIO) เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในงานขนส่ง รวมถึงความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) ผ่านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงรายงานด้วย Dashboard ที่เข้าใจง่าย สนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจได้รวดเร็ว

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ยังสามารถนำระบบ NOSTRA LOGISTICS ไปใช้งานได้ง่าย ได้แก่
1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง
2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ
3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง
โดยมีเป้าหมายคือ เพิ่มความสามารถให้แพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS พร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมการทำงานของผู้ประกอบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานสะดวกขึ้น ตลอดจนช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลกำไรเพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจ โดยจำนวนรถที่ใช้งานแพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS ปัจจุบัน 30,000 คัน เล็งเพิ่มผู้ใช้ 20% ภายในปี 2567

อย่างไรก็ดี NOSTRA LOGISTICS พร้อมเป็นระบบการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีความสามารถครบวงจร ทั้งพื้นฐานในการบริหารจัดการและติดตามงานขนส่ง และการบริหารจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่ง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ไทย พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนให้แก่ทั้งธุรกิจและภาครัฐอย่างยั่งยืน นางวรินทรกล่าวทิ้งท้าย

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS ได้ที่ www.NOSTRALOGISTICS.com

เกี่ยวกับ NOSTRA LOGISTICS (นอสตร้า โลจิสติกส์)

“NOSTRA LOGISTICS”  (นอสตร้า โลจิสติกส์) โดย Supply Chain Solutions Division (SCS)  หนึ่งในส่วนงานธุรกิจของบริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มด้านงานขนส่งและโลจิสติกส์ซัพพลายเชนอัจฉริยะแบบครบวงจร ได้แก่ การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management System) การติดตามรถขนส่ง (Fleet Management & GPS Tracking) การติดตามและเก็บหลักฐานการจัดส่ง (ePOD) การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย (Telematics) การซ่อมบำรุงรถ (Fleet Maintenance) และการจัดคิวรถหน้าคลังสินค้า (Queue Management) ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีโครงข่ายระบบไอทีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี เราเป็นผู้นำการบูรณาการระบบเทคโนโลยีงานโลจิสติกส์ร่วมกับระบบไอทีชั้นนำ เช่น ERP, SAP, WMS เพื่อการทำงานภายใต้ระบบนิเวศเทคโนโลยีเดียวกันตลอดซัพพลายเชน พร้อมมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nostralogistics.com 

#NOSTRALogistics  #NOSTRAtelematics

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th