เปิดฟังก์ชัน NOSTRA LOGISTICS TMS ช่วยบริหารและลดต้นทุนงานขนส่ง สำหรับทุกประเภทธุรกิจงานขนส่ง

NOSTRA LOGISTICS TMS

TMS เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

        TMS หรือ Transportation Management System คือ ระบบบริหารจัดการงานขนส่งแบบอัตโนมัติ และยังเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่สนับสนุนข้อมูลงานขนส่งและโลจิสติกส์ภายในซัพพลายเชน  เพราะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลงานขนส่งระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายงานขนส่งได้อย่างราบรื่น ดังนั้น กลุ่มผู้ใช้งานหลักในระบบ TMS จึงมีทั้งผู้ผลิตสินค้า (Manufacturer) ผู้กระจายสินค้า (Distributor) และผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ (2PLS/3PLS) โดยสามารถใช้ TMS เป็นเครื่องมือช่วยทำงานตั้งแต่การรับใบคำสั่งขนส่งจากออเดอร์สินค้าไปจนถึงงานจัดส่งแก่ผู้รับปลายทาง ช่วยจัดการทุกกระบวนการที่สำคัญในงานขนส่งได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมลดต้นทุนงานขนส่งจากการวางแผนและจัดการงานอย่างเป็นระบบ

NOSTRA LOGISTICS TMS ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขนส่ง

       NOSTRA LOGISTICS TMS สามารถช่วยวางแผนการปฏิบัติงานขนส่ง (Planning) จัดการและติดตามการปฏิบัติงาน (Execution) จัดการและมองเห็นข้อมูลทุกส่วน (Visibility) ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน (Connectivity) เช่น ระบบติดตามรถและการจัดส่ง (GPS Tracking, ePOD) ระบบตรวจสอบความปลอดภัยการขับรถ (Telematics) และกล้องวิดีโอออนไลน์ MDVR/AIO ระบบไอทีสำคัญอื่นๆ เช่น ERP, WMS, e-Commerce ทำให้ส่งต่อข้อมูลงานขนส่งได้ตลอดซัพพลายเชน

NOSTRA LOGISTICS TMS - Main Functions

NOSTRA LOGISTICS TMS - Main Functions

ทำไมต้อง NOSTRA LOGISTICS TMS

       NOSTRA LOGISTICS TMS มีจุดเด่นความสามารถที่รองรับการทำงานได้ทุกกระบวนการงานขนส่ง และบูรณาการการทำงานขนส่งและโลจิสติกส์ให้อยู่ภายใต้ระบบนิเวศเทคโนโลยีเดียวกันของธุรกิจ 

NOSTRA LOGISTICS TMS

1. Advanced Vehicle Routing Planning (VRP) & Resource Optimization

วางแผนการใช้รถ การบรรทุกสินค้า และจัดเส้นทางอัตโนมัติด้วยแผนที่ GIS

2. Fleet Management

ติดตามรถขนส่งด้วยอุปกรณ์ GPS Tracking หรือ ติดตามงานจัดส่งพร้อมเก็บหลักฐานจัดส่งด้วย ePOD Mobile application (Electronic Proof of Delivery)

3.GPS Connector

บริหารติดตามรถจาก GPS ต่างระบบได้ บน NOSTRA LOGISTICS แพลตฟอร์มเดียว

4.Telematics and Safety Management

เพิ่มระบบป้องกันดูแลความปลอดภัยในการขับรถขนส่งด้วยอุปกรณ์ Telematics หรือ กล้องวีดิโอออนไลน์ MDVR/AIO

5.Shipment Management and Shipment Timeline Monitoring

จัดรอบเที่ยววิ่งรถ แสดงภาพรวมของงานขนส่งตามรอบเที่ยววิ่งแบบ Real-time และรายงาน Dashboard เทียบแผนงานกับการวิ่งจริง ช่วยให้เห็นปัญหาความล่าช้าได้รวดเร็ว

6.Transport Subcontract Management

บริหารจัดการและติดตามการทำงานของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่ง หรือ เอาท์ซอร์สได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการวิ่งเที่ยวรถของผู้รับจ้าง

7.e-Document Management

จัดการและจัดเก็บเอกสารด้านบัญชีและการเงินได้ทันทีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

8.Maintenance Management

กำหนดแผน แจ้งเตือน จัดเก็บประวัติ และสรุปรายงานการซ่อมบำรุงรถ และเชื่อมต่อ Maintenance Management System (MMS) Mobile application เพื่อทำการตรวจสอบภาพรถก่อน-หลังวิ่งงาน และความพร้อมของคนขับรถก่อนวิ่งงานได้

9.Seamless Integration System

TMS, ERP, WMS ทำงานส่งต่อข้อมูลกันได้ภายใต้ระบบนิเวศเทคโนโลยีเดียวกันตลอดทั้งธุรกิจ เพื่อการทำงานที่สะดวกแบบไร้รอยต่อ

สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่  www.nostralogistics.com/tms/

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ nostralogistics@cdg.co.th โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งอัจฉริยะ ชู AI สร้างความต่าง ยกระดับงานขนส่งภาคอุตสาหกรร

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th