การจัดเส้นทางการขนส่งด้วย Resource Optimization ต่างจากการใช้ Vehicle Routing Problem (VRP) ทั่วไป อย่างไร

Vehicle Routing Problem หรือ VRP เป็นความสามารถในการจัดเส้นทางการขนส่งโดยอัตโนมัติ โดยจะคำนวณหาเส้นทางที่เหมาะสมจากข้อมูลจุดส่งสินค้า จุดกระจายสินค้า และเส้นทางถนน แล้วนำมาจัดลำดับการขนส่งงานให้เป็นระบบ เพื่อสร้างแผนการขนส่งสินค้าและเส้นทางการเดินรถที่ดีที่สุด สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง

Resource Optimization ของระบบบริหารจัดการงานขนส่ง NOSTRA LOGISTICS TMS จะใช้ความสามารถของ VRP ในแบบ advance มากขึ้น นั่นคือ การนำระบบ GIS ซึ่งเป็นระบบภูมิสารสนเทศที่มีความสามารถในด้านข้อมูลแผนที่และข้อมูลโครงการเส้นทางถนน เช่น การจำกัดความเร็วของถนน กฎระเบียบการจราจร เป็นต้น เข้ามาใช้ในการคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้ได้ใกล้เคียงพื้นที่จริงมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการวางแผนการเลือกใช้ยานพาหนะ การจัดสินค้าขึ้นรถ การกำหนดคนขับรถ โดยการจัดสรรและเลือกใช้รถขนส่งที่ลงทะเบียนเข้าในระบบได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรถขององค์กรโดยตรงหรือรถรับจ้างเอาท์ซอรส์ พร้อมคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายงานขนส่งและนำเสนอทางเลือกเพื่อให้ผู้ใช้งานตัดสินใจเลือกแผนได้เองตามความเหมาะสมในแต่ละงาน เช่น ต้นทุนต่ำที่สุด เส้นทางที่ดีที่สุด หรือเลือกตามโควตาการใช้รถขนส่ง เป็นต้น

ตัวอย่าง ความสามารถของ Resource Optimization ในระบบ NOSTRA LOGISTICS TMS เช่น

 • เลือกรถตามน้ำหนักและขนาดของสินค้าที่บรรทุก
 • ระบุกลุ่ม/ประเภทรถตามข้อกำหนดการส่งสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าแช่แข็งต้องขนส่งกับรถห้องเย็นเท่านั้น
 • เวลาเปิด-ปิดของร้านค้า
 • กำหนดระยะเวลาพัก
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าในแต่ละจุด และในแต่ละวัน
 • เรียงลำดับการไปรับสินค้า ก่อนไปส่งสินค้า
 • กำหนดค่าเที่ยววิ่งสำหรับงานแต่ละประเภท
 • ระบุราคาตามจุดรับ / ส่ง สินค้า
 • ตั้งเงื่อนไขต่างๆ เช่น กำหนดจำนวนจุดส่งสินค้าและเมื่อเกินจะคิดค่าใช้จ่ายตามจุดที่เพิ่มเติม การเปลี่ยนราคาน้ำมันตามช่วงเวลา การกำหนดกลุ่มธุรกิจสำหรับต้นทุนค่าขนส่งที่ต่างกัน
 • คำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงจากการวิ่งงาน โดยรองรับทั้งรถของผู้ประกอบการ (Own Fleet) และจ้างผู้รับเหมาวิ่ง (Sub-Contract/Outsource)
 • วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน
 • ลงทะเบียนรายการรถเอาท์ซอร์สทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
 • จัดออเดอร์และจัดสินค้าขึ้นรถ ด้วยเงื่อนไขประเภทรถ หรือตามโควตารถเอาท์ซอร์ส
 • กำหนดต้นทุน (Cost) การกำหนดค่าเที่ยววิ่งรถ (Charge) และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ราคาตามระยะทาง/น้ำหนัก
 • รองรับการอนุมัติจากการเสนอราคาค่าวิ่งขนส่งจากผู้รับจ้างช่วง
 • จัดการมอบหมายรอบขนส่งให้กับรถเอาท์ซอร์ส
 • ติดตามรถขนส่งเอาท์ซอร์สได้สะดวก

ผู้ประกอบการขนส่งที่มองหาระบบบริหารงานขนส่งที่ครบวงจร สามารถเลือกใช้ระบบ NOSTRA LOGISTICS TMS ที่มีฟังก์ชันครอบคลุมการบริหารจัดการงานขนส่งจบที่เดียว ตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การจัดสรรการใช้รถและเส้นทางการเดินรถ การจัดสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน การจัดการด้านบัญชีและการเงิน และการจัดการด้านการซ่อมบำรุง พร้อมสามารถผนวกเข้ากับระบบติดตามยานพาหนะด้วยจีพีเอสติดรถ NOSTRA LOGISTICS Tracking หรือโมบายแอปพลิเคชันสำหรับติดตามการจัดส่ง ePOD และเพิ่มอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยในการขับขี่ในระบบ Telematics เช่น กล้อง MDVR/All in One ซึ่งระบบทั้งหมดนี้ใช้งานง่ายด้วย Web application ผ่านระบบ NOSTRA LOGISTICS แพลคฟอร์มเดียว

 

สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.nostralogistics.com/nostra-logistics/nostra-logistics-tms/

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ nostralogistics@cdg.co.th โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
 4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th