วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ระบุปัญหา พร้อมจัดการค่าใช้จ่าย ด้วยเทคโนโลยี Telematics

        การขับรถและการใช้งานรถอย่างถูกต้องปลอดภัย ไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความเสียหาย แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และเพิ่มกำไรคืนกลับมาให้แก่องค์กร

        Telematics เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการด้านความปลอดภัยในการขับขี่ระหว่างงานขนส่ง ประโยชน์โดยตรง คือ การตรวจสอบควบคุมได้แม่นยำ และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้แบบทันท่วงที

        ส่วนประโยชน์โดยอ้อมนั้น เกิดจากการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ Telematics ที่สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับรถ และการใช้งานเครื่องยนต์ในแต่ละรอบวิ่งรถ และนำมาวิเคราะห์ให้เห็นข้อมูลเชิงลึก เช่น สถิติของรูปแบบพฤติกรรมการขับรถอันตรายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างการขับรถและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จะช่วยตอบคำถาม “ทำไม” ในปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นได้ด้วยข้อมูลเหล่านี้ และจัดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เพื่อการควบคุมการปฎิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง

Insight from Telematics Data: คุณจะเห็นอะไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ Telematics

Telematics Data Analytics: บริหารกลุ่มรถ การใช้งาน และบำรุงรักษา

        เก็บข้อมูลการใช้รถและเครื่องยนต์ด้วยอุปกรณ์ Telematics เช่น ติดตั้ง CANBUS เพื่อเก็บข้อมูลรอบเครื่องยนต์ (RPM) ระยะวิ่งรวมของมิเตอร์ (Odometer) อุณหภูมิเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่อง สถานะเข็มขัดนิรภัย,  Fuel sensor ใช้วัดค่าน้ำมันจากตัวถังน้ำมันโดยตรง, eSafe sensor ใช้ตรวจจับพฤติกรรมการขับรถ เช่น การเพิ่มหรือลดความเร็วขณะเข้าโค้ง การเปลี่ยนเลนอย่างกระทันหัน การเร่งแซง การข้ามลูกระนาดโดยไม่ชะลอ

              จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการขับรถและการใช้งานรถ เช่น อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน และการสึกหรอในส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ตลอดจนสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถ

Driver Performance Analytics: ปรับปรุงการขับรถ ด้วย Driving KPI Score

          เมื่อผู้ดูแลงานขนส่ง ตรวจสอบและระบุได้ว่า พนักงานขับรถคนไหนมีพฤติกรรมขับขี่ที่เสี่ยงอันตรายมาก จะสามารถกวดขัน ติดตาม หรือแม้แต่ กำหนด KPI และบทลงโทษที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการทำงานและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่พึงประสงค์ เช่น ค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าชดใช้จากอุบัติเหตุ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถที่เกิดจากการขับรถไม่ดี และค่าเบี้ยประกันต่างๆ

สนใจอุปกรณ์ฮารด์แวร์ Telematics คลิก www.nostralogistics.com/hardware/

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม www.nostralogistics.com/nostra-logistics/nostra-logistics-telematics
ขอรับเอกสารเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อนำเสนอ โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714  หรือส่งข้อมูลเพื่อให้พนักงานของเราติดต่อกลับ  www.nostralogistics.com  หรืออีเมล์ nostralogistics@cdg.co.th

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งอัจฉริยะ ชู AI สร้างความต่าง ยกระดับงานขนส่งภาคอุตสาหกรร

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th