ส่อง Fleet Management System ยุคใหม่ เสริมการทำงานระดับ Operation เพิ่มประสิทธิผลขององค์กร

         คาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2023 – 2032 ตลาดของ Fleet Management System หรือ ระบบบริหารจัดการกลุ่มรถและการขนส่งโลจิสติกส์ในระดับโลกจะเติบโตขึ้นถึง 15% โดยนอกเหนือไปจากการใช้ระบบเพื่อติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) และบริหารจัดการพนักงานขับรถ (Driver Management) สิ่งที่ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ให้ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการทำงานภายในธุรกิจ (Operational Management) และกระบวนการทำงานที่สัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ในซัพพลายเชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่จะสร้างความได้เปรียบและกำไรให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

             ดังนั้น สิ่งท้าทายสำหรับผู้ให้บริการระบบ Fleet Management System คือ การปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถสนับสนุนในสิ่งที่ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์จำเป็นต้องมีในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง และระบบควรมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการทำงานได้หลายรูปแบบหลายสถานการณ์

Operation Efficiency

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้สามารถบริหารจัดการการทำงานภายในธุรกิจในระดับ Operation เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เพิ่มประสิทธิผล รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

Data Analytics

เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ การใช้น้ำมัน และพฤติกรรมคนขับรถ การเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจเข้าใจผลลัพธ์การทำงานอย่างชัดเจน และนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานขนส่งได้ดีและรวดเร็วขึ้น

AI

เก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์และทำตามคำสั่ง เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานและกำจัดความเสี่ยงที่มักเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ได้ง่าย เช่น ตรวจสอบและแจ้งเตือนความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับรถเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

           งานขนส่งและโลจิสติกส์ ถือเป็นงานที่สำคัญและมีต้นทุนสูงต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท การใช้เทคโนโลยี Fleet Management System เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของธุรกิจให้ง่ายขึ้นและตัดสินใจได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและมีมาตรฐาน หรือแม้แต่การสร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          NOSTRA LOGISTICS FMS (Fleet Management System) เป็นระบบบริหารงานขนส่งและติดตามยานพาหนะที่มีความสามารถครบครัน สนับสนุนการทำงานให้แก่ธุรกิจทุกประเภท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เทคโนโลยี Data Analytics, IoT, AI, ฯลฯ มีแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ใน 3 รูปแบบ คือ NOSTRA LOGISTICS Tracking, NOSTRA LOGISTICS Fleet, และ NOSTRA LOGISTICS Telematics และยังสามารถออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานที่แตกต่างกันของธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานสินค้าและบริการหลังการขายที่บริษัทขนส่งชั้นนำระดับประเทศมอบความไว้วางใจแก่เรามาอย่างยาวนาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม www.nostralogistics.com/nostra-logistics 

ขอรับเอกสารเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อนำเสนอ โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714 1 หรือส่งข้อมูลเพื่อให้พนักงานของเราติดต่อกลับ www.nostralogistics.com  หรืออีเมล์ nostralogistics@cdg.co.th

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th