3 ประโยชน์ของการใช้ Fleet and Asset Tracking เพื่อจัดการรถและทรัพย์สินงานขนส่ง

              นอกจากรถบรรทุกขนส่งแล้ว ธุรกิจยังมีทรัพย์สินอันมีค่าที่ต้องบริหารการใช้งานและต้องการติดตามตรวจสอบการทำงาน เช่น ตู้ขนส่งสินค้า (Container) รถพ่วง (Trailer) อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ  การใช้เทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารและติดตามทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม นอกจากจะช่วยติดตามตำแหน่งที่อยู่ของรถขนส่งและทรัพย์สินอื่นๆ ได้แล้ว ยังสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งาน กระจายปริมาณงานให้เหมาะสม และดูแลการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

ติดตามรถและทรัพย์สิน เพิ่มความสามารถการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ บำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

                    Fleet and Asset Tracking เป็นส่วนหนึ่งของระบบ NOSTRA LOGISTICS FMS (Fleet Management System) ระบบบริหารและติดตามยานพาหนะด้วย GPS Tracking ซึ่งไม่เพียงแค่การติดตามรถขนส่งแบบเรียลไทม์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ระบบ FMS ในการติดตามทรัพย์สินและอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีในธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการการใช้งานทรัพย์สินให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

3 ประโยชน์ของการใช้ Fleet and Asset Tracking

1. ติดตามรถและทรัพย์สินอย่างแม่นยำ บริหารใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ

ตรวจสอบการใช้งานได้ทุกส่วนทั้งรถบรรทุกขนส่ง รถพ่วง ตู้ขนส่งสินค้า ฯลฯ ผู้บริหารรถและทรัพย์สินจะรู้ทันทีว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหนบ้าง มีสถานะการใช้งานอย่างไร ทำให้สามารถจัดสรรการใช้งานได้เหมาะสม เช่น ไม่ใช้งานรถพ่วงคันเดิมตลอดซ้ำๆ มากจนเกินไป ไม่ปล่อยทรัพย์สินทิ้งเปล่าโดยไม่ถูกใช้งาน

2. ป้องกันการขโมย ทรัพย์สินสูญหาย

ผู้ดูแลรถและทรัพย์สินสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ได้ทันที และเห็นการแจ้งเตือนความผิดปกติจากระบบ เช่น ทรัพย์สินออกนอกเส้นทาง หยุดนิ่งเกินเวลาที่กำหนด ช่วยลดความเสี่ยงทรัพย์สินสูญหาย เมื่อมีข้อมูลติดตามได้ตลอดเวลา

3.มีข้อมูลพร้อมสำหรับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

ผู้ดูแลงานบำรุงรักษารถและทรัพย์สินจะมีข้อมูลจากการติดตามการใช้งานรถและทรัพย์สิน ทำให้รู้ว่าทรัพย์สินถูกใช้งานมากน้อยแค่ไหน เช่น บันทึกระยะเวลาการเดินทางหรือชั่วโมงการทำงาน ทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และกำหนดระยะเวลาการซ่อมบำรุงเพื่อลดความเสียหายใหญ่และลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมหากมีความเสียหายใหญ่

ระบบ NOSTRA LOGISTICS FMS  มีแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ใน 3 รูปแบบ คือ NOSTRA LOGISTICS Tracking, NOSTRA LOGISTICS Fleet, และ NOSTRA LOGISTICS Telematics และยังสามารถออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานที่แตกต่างกันของธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานสินค้าและบริการหลังการขายที่บริษัทขนส่งชั้นนำระดับประเทศมอบความไว้วางใจแก่เรามาอย่างยาวนาน

ตัวอย่างโซลูชันระบบติดตามยานพาหนะสำหรับงานด้านการเกษตร  https://www.nostralogistics.com/solutions/agriculture-logistics-solution/

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม www.nostralogistics.com/nostra-logistics/

ขอรับเอกสารเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อนำเสนอ โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714 หรือส่งข้อมูลเพื่อให้พนักงานของเราติดต่อกลับ www.nostralogistics.com/ หรืออีเมล์ nostralogistics@cdg.co.th 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th