Cold Chain Logistics Solution เสริมแกร่งเทคโนโลยี เพื่อบริการขนส่งรถห้องเย็น

ธุรกิจบริการขนส่งเพิ่มการลงทุนในการใช้รถห้องเย็นมากขึ้น เพื่อเพิ่มการบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการบริการขนส่งสินค้าประเภทอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็น เครื่องดื่ม ผักผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์รักษาโรค การใช้รถขนส่งห้องเย็นจะช่วยคงสภาพของสินค้าประเภทอาหารและยาให้มีความสดใหม่และมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยจัดการการทำงาน เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิของห้องจัดเก็บสินค้าให้คงที่สม่ำเสมอตลอดการเดินทางขนส่ง ระบบติดตาม GPS เพื่อตรวจสอบสถานะอุณหภูมิภายในรถขนส่งห้องเย็นได้ตลอดเวลา

ควบคุมระยะเวลาขนส่งและอุณหภูมิสำหรับรถห้องเย็น รักษาความสดใหม่และคุณภาพของสินค้า

          NOSTRA LOGISTICS ให้บริการโซลูชันบริหารจัดการสำหรับรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ รถห้องเย็น Cold Chain Logistics Solution ด้วยระบบบริหารและติดตามรถด้วย GPS ที่สามารถวางแผนการขนส่ง และติดตามตรวจสอบตำแหน่งที่รถวิ่งหรือจอดอยู่อย่างแม่นยำ รองรับการติดตั้งเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจสอบการทำงานจุดต่างๆ เช่น อุณหภูมิภายในห้องเย็น การเปิดปิดประตูรถ การเปิดปิดฝาน้ำมัน ฯลฯ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย เช่น กล้องวีดิโอแบบออนไลน์ภายในรถที่เรียกว่า MDVR สำหรับบันทึกเหตุการณ์และแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัยระหว่างการขับรถขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง  จึงทำให้ผู้ให้บริการขนส่งสามารถส่งมอบสินค้าควบคุมอุณหภูมิถึงปลายทางได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

จุดเด่นของโซลูชันการบริหารรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ NOSTRA LOGISTICS

       เทคโนโลยีบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ NOSTRA LOGISTICS ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพสินค้าได้ตลอดระยะเวลาการขนส่ง ช่วยลดความสูญเสียและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลการขนส่งแบบออนไลน์ Real-time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการขนส่งให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งได้เป็นอย่างดี

      ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม  www.nostralogistics.com/nostra-logistics/

       ขอรับเอกสารเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อนำเสนอ โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714  หรือส่งข้อมูลเพื่อให้พนักงานของเราติดต่อกลับ  www.nostralogistics.com  หรืออีเมล์ nostralogistics@cdg.co.th

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th