NOSTRA LOGISTICS ยกระดับภาคการขนส่งด้วยเทคโนโลยี Cold Chain Logistics เทคโนโลยีติดตามขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ช่วยปั้นธุรกิจดาวรุ่งแห่งปี เติบโตฝ่าโควิด-19

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลทฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งสำหรับรถบรรทุก และงานขนส่งแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA LOGISTICS ePOD ระบบติดตามการขนส่งและโลจิสติกส์อัจฉริยะบนมือถือ เผยการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Cold Chain Logistics ในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง คาดมีมูลค่าตลาดโตสูงถึง 3.5 หมื่นล้านบาทหรือขยายตัวราว 8% ภายในปี 2565 ด้วยอานิสงส์จากยอดส่งออกสินค้าเกษตร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีความต้องการสูง บวกกับผู้บริโภคอยู่บ้านลดความเสี่ยงสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลธุรกิจบริการขนส่งต้องเร่งปรับตัว เพิ่มการให้บริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) สนับสนุนการขนส่งและการจัดการงานระบบติดตามตำแหน่งการขนส่งด้วย GPS Tracking ช่วยธุรกิจตรวจสอบและประเมินคุณภาพสินค้าตลอดระยะเวลาการขนส่ง ลดความเสียหายของสินค้าควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติของกระทรวงพาณิชย์ พบว่าตั้งแต่ปี 2561 ธุรกิจ Cold Chain Logistics หรือ การขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทยมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าธุรกิจอยู่ที่ประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 5 % ของตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 8% คิด หรือคิดเป็นมูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตมาจากการส่งออกสินค้าการเกษตร ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้น บวกกับปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงและมีการสั่งสินค้าประเภทอาหารสดออนไลน์ให้จัดส่งถึงบ้านมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการขนส่งต้องปรับตัวหันมาให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Cold Chain Logistics เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เห็นได้จากตัวเลขของกรมการขนส่งทางบกรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิมีจำนวนถึง 1,500 ราย และมีรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิจำนวน 9,800 คันทั่วประเทศ


การบริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Cold Chain Logistics มีบทบาทสำคัญอย่างมากกับสินค้าเกษตร เนื่องด้วยมีเงื่อนไขการขนส่ง ดังนี้ คือ 1. สินค้าต้องถูกขนส่งให้ถึงมือผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อลดความเสียหายจากการขนส่ง 2. หีบห่อที่เหมาะสมในการขนส่ง เนื่องจากมีผลต่อคุณภาพสินค้า ช่วยลดความสูญเสียและการระเหยของน้ำ รวมทั้งลดอัตราการเน่าเสียได้อย่างมาก 3. การบริหารการกระจายสินค้าที่เหมาะสม มีส่วนช่วยให้ความเสียหายของสินค้าลดลง แต่ทว่าที่ผ่านมา กลับพบตัวเลขประมาณการณ์การขนส่งแบบการควบคุมอุณหภูมิอยู่ในระดับต่ำไม่ถึง 10% เมื่อเทียบกับการขนส่งแบบปกติในประเทศ เนื่องจากการใช้รถขนส่งแบบการควบคุมอุณหภูมิ หรือ รถห้องเย็นนั้นยังมีจำนวนน้อย เพราะต้นทุนสูงกว่าการขนส่งปกติ ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางที่สูงกว่าจากระบบการควบคุมอุณหภูมิและการซ่อมบำรุง

“แม้ตัวเลขจำนวนการขนส่งแบบการควบคุมอุณหภูมิของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้น รวมไปถึงไม่สามารถส่งสินค้าเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มที่จำกัดการเดินทางเข้า-ออก ทำให้ธุรกิจขนส่งต้องเผชิญกับปัญหาการขนส่งพัสดุล่าช้า จนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในแบรนด์ของผู้ให้บริการ คลังสินค้าและศูนย์กระจายพัสดุมีจำนวนพัสดุตกค้าง ไม่สามารถนำส่งถึงมือลูกค้าได้ ก่อให้เกิดปัญหาในระบบการขนส่งอย่างมาก โดยเฉพาะกับการขนส่งของสด” นางวรินทร กล่าวย้ำ

จากกรณีปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่หลายรายเริ่มปรับตัว โดยเพิ่มการลงทุนในการใช้รถห้องเย็นเพื่อเพิ่มการบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่สินค้าประเภทอาหารหรือสินค้าเกษตรเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ขนส่งสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ได้อีกด้วย โดยการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบ Cold Chain Logistics เช่น ระบบให้ความเย็นแบบประหยัดพลังงาน การใช้ระบบติดตามการขนส่ง และระบบการตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ต้นทางจนถึงการส่งมอบสินค้า จึงสามารถตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพสินค้าได้ตลอดระยะเวลาการขนส่ง ช่วยลดความเสียหายของสินค้า ในขณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้เป็นอย่างมาก

NOSTRA LOGISTICS ตระหนักถึงปัญหาระบบการขนส่งในทุกรุปแบบ จึงได้วางแผนพัฒนาเทคโนโลยีโซลูชันด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง เพื่อสนับสนุนการจัดการ Cold Chain Logistics ด้วยโซลูชันของ NOSTRA LOGISTICS ที่มีเครื่องมือบริหารจัดการงานขนส่งและติดตามตำแหน่งด้วยอุปกรณ์กล่องจีพีเอส (GPS Tracking) หรือสามารถใช้ระบบติดตามจีพีเอสที่มีบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและติดตั้งแอปพลิเคชัน NOSTRA LOGISTCIS ePOD ระบบติดตามการขนส่งอัจฉริยะบนมือถือ สามารถวางแผนและกำหนดเส้นทางขนส่งสำหรับจุดส่งสินค้าจำนวนมากในแต่ละวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ติดตามตรวจสอบตำแหน่งที่รถวิ่งหรือจอดอยู่อย่างแม่นยำ สนับสนุนการเชื่อมต่อเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิภายในห้องเย็น ประตูรถ ฝาน้ำมัน ฯลฯ รวมทั้งยังสามารถติดตั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) เช่น กล้องวิดีโอในรถยนต์แบบออนไลน์ที่เรียกว่า MDVR (Mobile Digital Video Recorder) สำหรับบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการขับรถขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง จึงทำให้ผู้ให้บริการขนส่งสามารถส่งมอบสินค้าควบคุมอุณหภูมิถึงปลายทางได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบการกำหนดได้เอง

นางวรินทร กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นของการบริหารการขนส่งของ NOSTRA LOGISTICS คือ สามารถควบคุมกระบวนการขนส่งได้ทุกขั้นตอน รวมถึงเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลงานขนส่งของลูกค้าผู้ใช้บริการระบบ ทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้าได้อย่างแม่นยำ ลดความเสียหายและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลการขนส่งแบบออนไลน์ Real-time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการตรวจสอบสถานการณ์ขนส่ง วางแผนหรือปรับเปลี่ยนคำสั่งในงานขนส่ง ดูรายงานสรุป รวมถึงมีข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลงานขนส่งย้อนกลับ (Traceability) เพิ่มมาตรฐานให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบงานแก่ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOSTRA LOGISTIS : www.nostralogistics.com หรือ โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งอัจฉริยะ ชู AI สร้างความต่าง ยกระดับงานขนส่งภาคอุตสาหกรร

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th