NOSTRA LOGISTICS ส่ง Waste Management System ตัวช่วยจัดการขยะครบวงจร ชูเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งขยะ หนุนดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ (NOSTRA LOGISTICS) เผยผลสำรวจจากกรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณขยะเพิ่มขึ้นถึง 15% จากวันละ 5,500 ตัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ล่าสุดเสนอเทคโนโลยีการจัดการกับขยะแบบอัจฉริยะ ผ่าน NOSTRA LOGISTICS Platform สุดยอดแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการการขนส่ง ที่จัดการรถกับสินค้าและเส้นทางจัดส่ง พร้อมติดตามงานขนส่งแบบเรียลไทม์ แนะใช้ Route Optimization ที่เป็นจุดเด่นของระบบ ช่วยจัดการกับรถเก็บขยะมูลฝอย (Waste Management System) ใช้วางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขยะที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการจัดสรรรถ ระบุตำแหน่ง และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินรถเก็บขยะ กำหนดจุดรวบรวมขยะ คำนวณเส้นทาง และเขตพื้นที่ เพื่อเดินรถเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ หวังให้เกิดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เดินหน้าพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลได้ออกมาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน และทำงานจากที่บ้าน ด้วยวิถีชีวิตที่ปรับเข้าสู่รูปแบบ New Normal ก่อให้เกิดขยะพลาสติกจากการใช้บริการสั่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ รวมทั้งขยะจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และการทำความสะอาดต่าง ๆ โดยผลสำรวจจาก กรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณขยะเพิ่มขึ้นถึง 15% จากวันละ 5,500 ตัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นที่มาของเทคโนโลยี ระบบจัดการรถเก็บขยะมูลฝอย (Waste Management System) ของ NOSTRA LOGISTICS ที่มุ่งมั่นพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

“การรณรงค์เรื่องการกำจัดขยะเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาคประชาชน และภาครัฐ โดยประชาชนในฐานะผู้บริโภคสามารถมีส่วนช่วยได้ด้วยการเลือกงดรับตะเกียบ ช้อนส้อมพลาสติก และซองเครื่องปรุง รวมทั้งการแยกขยะทุกครั้ง เพื่อนำส่วนหนึ่งไปรีไซเคิลหรือนำไปใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถสนับสนุนโดยประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะจากอาหารที่ถูกต้องให้กับประชาชน และจัดจุดรับขยะพลาสติกตามชุมชน นอกจากนี้ ในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการขยะตามห่วงโซ่ของกระบวนการจัดการขยะ แบ่งออกเป็นขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การรวบรวม การขนส่ง การแปรรูปขยะและการรีไซเคิล จนถึงการนำไปกำจัด เช่น เทคโนโลยีระบบท่อสุญญากาศที่ไม่ต้องใช้รถขนขยะ ซึ่งเป็นวิธีที่ลงทุนสูง แต่มีข้อดีในการช่วยลดการใช้รถและคน ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายและพลังงานเชื้อเพลิงในระยะยาว รวมถึงลดมลภาวะด้านเสียงและอากาศ ทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ติดตั้งที่ถังขยะและทำงานประสานกับการใช้รถขนขยะ ผ่านการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ WIFI สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารการขนส่ง โดยติดตั้ง GPS Tracking ที่รถขนขยะเพื่อส่งข้อมูลการติดตามการจัดเก็บขยะไปยังระบบบริหารจัดการขยะ บน Cloud system ในแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการประเมินและวางแผนการจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพได้ต่อไป” นางวรินทร กล่าว

นางวรินทร กล่าวเพิ่มเติมว่า NOSTRA LOGISTICS ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีโซลูชันสำหรับภาคธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร (One-Stop Logistics IT solution) ด้วย NOSTRA LOGISTICS Platform โดยเฉพาะส่วนของระบบ TMS หรือ Transport Management System สำหรับการบริหารจัดการการขนส่ง ที่จัดการรถกับสินค้าและเส้นทางจัดส่ง ติดตามงานขนส่งแบบเรียลไทม์ และใช้ Route Optimization เพื่อการวางแผนการเดินรถ และจัดสรรทรัพยากร ใช้เสริมจุดเด่นของระบบจัดการรถเก็บขยะมูลฝอย (Waste Management Application) ในการวางแผนการเดินรถที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรการใช้รถและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินรถเก็บขยะ กำหนดจุดรวบรวมขยะ คำนวณเส้นทาง และเขตพื้นที่ เพื่อเดินรถเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ ไปยังจุดพักขยะ และจุดกำจัดขยะ โดยขั้นตอนเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่ระบบ (Data Collection) เช่น ทะเบียนรถ ผู้ขับรถ ตำแหน่งจุดเก็บขยะ จากนั้นกำหนดเส้นทางการเดินรถ จุดที่ต้องเข้าเก็บขยะตามเขตพื้นที่ พร้อมจับคู่รถกับผู้ขับขี่ (Route Optimization) หลังจากปล่อยรถออกไปเก็บขยะแล้ว ระบบจะสามารถติดตามเส้นทางและตำแหน่งวิ่งรถแบบเรียลไทม์ (Vehicle Tracking) ด้านพนักงานเก็บขยะ เมื่อถึงจุดเก็บขยะ พนักงานสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชัน เพื่อระบุตำแหน่งที่เก็บขยะและเวลาเข้าถึงจุดแบบอัตโนมัติ โดยสามารถบันทึกภาพ ก่อน และหลังจากการเก็บขยะ เพื่อเป็นหลักฐานการเสร็จงานในแต่ละจุดได้ โดยภาพถ่ายจะเข้าไปในระบบทันที ทีมงานหลังบ้านสามารถมองเห็นกลุ่มรถและสรุปงานรายวันหรือรายเดือนได้โดยสะดวก

ทั้งนี้ ปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาระดับมหภาค ที่ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเข้ามาสนับสนุนและร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการริเริ่มนโยบายและการลงทุนเทคโนโลยีการจัดการขยะอย่างจริงจัง จะเป็นทางออกที่ช่วยให้จำนวนขยะลดน้อยลง และถูกนำไปจัดการได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ทัดเทียมนานาประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองคือการไม่สร้างขยะเพิ่มโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศ ที่ต้องร่วมมือกัน เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างเมืองที่น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป นางวรินทร กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนส่งที่สนใจ สามารถติดต่อฝ่ายขายของบริษัทหรือ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.nostralogistics.com หรือ โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th