Telematics นวัตกรรมใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมขนส่งไทย

เมื่อเอ่ยถึงเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราอย่างมากและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ คงหนีไม่พ้น GPS อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาเพื่อเป็นระบบนำทางที่ทันสมัย ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่จะเดินทางไปสถานที่หนึ่งในแต่ละครั้งช่างเป็นเรื่องยาก เพราะมีเพียงแค่แผนที่ และเข็มทิศ ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่อ่านแล้วจะเข้าใจทันทีใช่ไหมละครับ

และด้วยประโยชน์ของ ระบบ GPS ที่เราต่างคุ้นเคยกันดีถูกผนวกจนเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มากกว่าเป็นแค่อุปกรณ์ติดตามรถยนต์ที่มีขีดความสามารถมากขึ้นที่มีชื่อว่า Telematics
หลายคนอาจสงสัยว่า Telematics คืออะไร ? มีประโยชน์อะไรบ้างที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจการขนส่งราบรื่น และที่น่าสนใจคือ Telematics จะเจ๋งกว่าระบบ GPS อย่างที่บริษัทรถยนต์ชั้นนำหลายแห่งต่างใช้หรือไม่ มาหาคำตอบไปกับ NOSTRA Logistics กันครับ

Telematics
 คือ การสื่อสารสองทางระหว่างรถยนต์และศูนย์บริการสารสนเทศจราจรที่ให้ความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ผู้ขับขี่ยวดยาน อธิบายกันง่ายๆ ครับ เมื่อคุณติดตั้ง Telematics ไว้ที่รถ ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบ Real time เมื่อพนักงานขับออกนอกเส้นทาง อะไหล่รถยนต์เสื่อมคุณภาพจนถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน ซ่อมบำรุง และความผิดปกติในการ ปิด-เปิดประตู ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง ที่คุณสามารถจัดการสถานการณ์ที่สร้างความยุ่งยากให้ธุรกิจของคุณอยู่หมัด เสมือนคุณนั่งรถยนต์ไปกับพนักงานของคุณเลยล่ะครับ
ความอัจฉริยะของ Telematics ยังไม่หมดนะครับ สามารถเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงแจ้งเตือนมายังศูนย์ควบคุม ระบบจะประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แปลออกมาให้คุณได้บริหารจัดการ ทั้งการให้คะแนน หรือเกรดพนักงานที่ขับรถดี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้การขนส่งสินค้าถึงเป้าหมายตามต้องการ และที่ตอบโจทย์ไปอีกขั้นคือ ช่วยให้คุณควบคุมค่าจ่ายของรถยนต์ร้อยๆ คันได้อีกด้วย


รู้แบบนี้แล้ว คงต้องยอมรับความสามารถที่มีมากจริงๆ ของ Telematics เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมขนส่งของไทยที่หลากหลายบริษัทชั้นนำเลือกนำมาใช้ เพื่อยกระดับการขนส่งให้มีคุณภาพและเข้าสู่การเป็นผู้นำธุรกิจที่ไม่น้อยหน้าในเรื่องประสิทธิภาพที่ครบวงจรอย่างแน่นอน หากคุณเลือก Telematics มาเป็นผู้ช่วยธุรกิจของคุณ
……………………….

สนใจ Solution ของ NOSTRA Logistics
โทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714
Email: nostrahotline@cdg.co.th

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
juggree Chobchai

juggree Chobchai

Digital designers combine technology and imagination to create media meant to be viewed on a screen or digital interface

Related

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th