NOSTRA LOGISTICS TMS

NOSTRA_LOGISTICS_TMS

Transportation Management System (TMS)

ระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ด้วยเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่ดีที่สุด และการแบ่งงานที่เหมาะสม ควบคุมและเพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทางขนส่งสินค้า ลดเวลาและต้นทุนค่าขนส่ง รักษากำไรควบคู่คุณภาพให้แก่ธุรกิจของคุณ

 • Vehicle Routing Planning (VRP)
 • Real-Time Tracking and Customizable Dashboard
 • Shipment Timeline Monitoring
 • Business and Shipment Report
 • Document Administration
 • Fuel Management
 • Maintenance Tracking
 • Proof of Delivery (ePOD)

จบทุกปัญหาโลจิสติกส์ ด้วยแพ็คเกจ  550 บาท/ เดือน/ คัน

Vehicle Routing Planning ( VRP) ระบบจัดเส้นทางอัตโนมัติ

จัดลำดับการขนส่งงาน ค้นหาเส้นทางเดินรถที่สั้นที่สุด โดยวิเคราะห์ระยะทางจากเส้นทางจริง เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง

Advance Vehicle Routing Planning (VRP with GIS information) วางแผนการใช้ยานพาหนะและระบบจัดเส้นทางอัตโนมัติ

ระบบมอบหมายงานอัติโนมัติ ช่วยจัดกลุ่มสินค้าและลำดับการขนส่งงานของแต่ละกลุ่ม คำนวณหารถที่เหมาะสมและเส้นทางที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติด้วยระบบ AI สามารถเลือกวิเคราะห์จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยอื่นๆที่สำคัญสำหรับธุรกิจคุณได้
 • ชื่อ/ ตำแหน่งร้านค้า
 • จำนวนและขนาดของสินค้า
 • ระบุเพื่อเลือกกลุ่มของรถบรรทุก
 • ประเภทรถ
 • เวลาเปิด-ปิดของร้านค้า
 • ช่วงเวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด สามารถพักได้
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
 • ประเภทสินค้าที่ผูกกับประเภทยานพาหนะ เช่นรถห้องเย็น (Cold chain)
 • และเงื่อนไขอื่นๆอีกมากมาย
**ติดต่อเราเพื่อกำหนดเงื่อนไขพิเศษต่างๆและราคาเพิ่มเติม (ไม่รวมในแพคเกจหลัก)

Real-Time Tracking and Customizable Dashboard ติดตามและสรุปทุกข้อมูลสำคัญในหน้าเดียว

ติดตามรถขนส่งแต่ละคันจากสัญญาณ GPS พร้อมรายงานสรุปการใช้รถและการแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับรถ เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปข้อมูลสำคัญในหน้าจอเดียวผ่าน Dashboard ที่ออกแบบมาเฉพาะงานขนส่ง เข้าใจได้ทันที และง่ายต่อการตัดสินใจ โดยสามารถเลือกปรับแต่งหน้า Dashboard ของตนเองตามหัวข้อที่สนใจได้
 • แสดงตำแหน่งรถ
 • แสดงสถานะการจัดส่งของรถแต่ละคัน
 • แสดงรายการขนส่งที่เกิดปัญหา
 • แสดงรายรับ-รายจ่าย
 • แสดงใบงาน
 • แสดงเที่ยวรถ

Shipment Timeline Monitoring ติดตามงานจัดส่งสินค้า

แสดงภาพรวมของงานขนส่งในแต่ละวัน แสดงปัญหา Shipment ล่าช้าได้แบบ Real-time
 • คาดการณ์เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหา เช่น พฤติกรรมการขับรถที่ไม่ถูกต้อง หรืออุบัติเหตุ
 • การดูสถานะในแต่ละจุดรับ/ ส่งสินค้า

Business and Shipment Report รายงานสำหรับธุรกิจและการขนส่ง

สรุปจำนวนรายการขนส่ง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่งในแต่ละรอบวิ่งงานผ่านกราฟ พร้อมระบุสาเหตุหากการจัดส่งมีความล่าช้า เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารจัดการและวางแผนปรับปรุงการจัดส่งและการทำงานของพนักงานขับรถให้ดีขึ้น สามารถเลือกแสดงผลรายงานตามช่วงเวลาได้
 • Advance Telematics Report วิเคราะห์ข้อมูลการขับรถของพนักงานหลังจบทริปขนส่ง
 • Driver Debrief ช่วยระบุรายละเอียดการขับรถและพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ถูกต้อง อย่างชัดเจน เช่น การใช้น้ำมันผิดปกติ ขับรถเร่งเกินกำหนด เป็นต้น

Proof of Delivery (ePOD)

โมบายแอปพลิเคชันสำหรับติดตามกิจกรรมและยืนยันงานส่งสินค้า การกระจายสินค้า และสร้างหลักฐานการจัดส่งในรูปแบบ Digitalization ด้วย GPS Tracking on Mobile ที่สะดวกและเข้าถึงได้ทุกที่แม้การเดินเท้าที่รถเข้าไม่ถึง  ผู้บริหารงานสามารถสื่อสารกับพนักงานขนส่งได้ผ่านแอปพลิเคชัน
 • จัดการใบสั่งงาน
 • วางแผนเส้นทางการจัดส่ง
 • มอบหมาย-รับงานได้ทันที
 • ติดตามตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้แบบ Real time รับ-ส่งข้อมูลออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำหรับ Fleet Manager และผู้รับสินค้า ติดตาม ตรวจสอบตำแหน่งผู้จัดส่ง
 • แจ้งเตือนความผิดปกติ
 • บันทึกสถานะการส่งสินค้าและเช็คอิน
 • ปิดงาน พร้อมระบบรูปถ่ายและลายเซ็น
 • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
 • รายงานสรุปผลการจัดส่ง

Document Administration ระบบจัดการเอกสารและออกเอกสาร

จัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบบริหารจัดการงานเอกสาร
 • เก็บข้อมูลบุคลากร
 • ช่วยคำนวณต้นทุน และวิเคราะห์กำไรขาดทุน
 • สามารถออกใบแจ้งหนี้และใบวางบิลให้ลูกค้า
 • รวบรวมบิลค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากคนขับรถและพนักงานไว้ในที่เดียว

Fuel Management ระบบบริหารการใช้น้ำมัน

คำนวณค่าน้ำมันตามระยะทางจริง เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบความผิดปกติในการใช้น้ำมัน
 • บันทึกอัตราราคาน้ำมันแยกตามศูนย์
 • สามารถคำนวณค่าน้ำมันจากเลขไมล์จริง
 • เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของพนักงานขับรถ

Maintenance Tracking ระบบบริหารการซ่อมบำรุงรักษารถขนส่ง

กำหนด แจ้งเตือน และรายงานการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
 • แจ้งเตือนรายการรถขาดต่อภาษี ต่อ พรบ. / ประกันภัย ประกันภัยสินค้า
 • การกำหนดการซ่อมบำรุงล่วงหน้า และจะแจ้งเตือนเมื่อรถวิ่งครบเลขไมล์ที่กำหนด (ตั้งค่าได้)
 • การตรวจสอบสภาพรถด้วย Smart phone โดยคนขับรถ
 • การตรวจสอบสภาพรถโดยช่างซ่อมบำรุง
 • กำหนดหัวข้อในการตรวจสอบรถได้ทั้งหมด
 • พนักงานขับรถหรือผู้เช่าสามารถแจ้งปัญหาผ่าน Line