เสิร์ฟทุกข่าว กระแสเทรน์ เทคโนโลยีด้านการขนส่ง GPS & Fleet Management ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยในยุค 4.0

Data-Driven Decision Making: ใช้ข้อมูลเพื่อบริหารงานขนส่งอย่างชาญฉลาด

Data-Driven Decision Making : ใช้ข้อมูลเพื่อบริหารงานขนส่งอย่างชาญฉลาด รู้จัก Data Insight เพื่อสร้างกลยุทธ์บริหารงานขนส่ง        องค์กรสมัยใหม่ต่างรู้ดีว่าควรใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ที่จัดเก็บได้ให้มากที่สุด เพราะข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า เช่น การวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและใช้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริง (Facts) ที่สั่งสมมาเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกทางที่มีผลลัพธ์ดีที่สุด หรือ ใช้เงินลงทุนหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าการมีข้อมูล

Read More »

พลิกโฉมธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ให้ทันสมัย ด้วยนวัตกรรม AI และระบบ TMS

พลิกโฉมธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ให้ทันสมัย ด้วยนวัตกรรม AI และระบบ TMS        ข้อมูล กระบวนการ และการวิเคราะห์เพื่อเห็นข้อมูลเชิงลึกเป็นหัวใจสำคัญต่อการตัดสินใจของธุรกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์และมองข้ามไม่ได้ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ        สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ก็เช่นกัน AI เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มีบทบาทสำคัญ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ

Read More »
NOSTRA LOGISTICS TMS

เปิดฟังก์ชัน NOSTRA LOGISTICS TMS ช่วยบริหารและลดต้นทุนงานขนส่ง สำหรับทุกประเภทธุรกิจงานขนส่ง

เปิดฟังก์ชัน NOSTRA LOGISTICS TMS ช่วยบริหารและลดต้นทุนงานขนส่ง สำหรับทุกประเภทธุรกิจงานขนส่ง TMS เหมาะกับธุรกิจแบบไหน         TMS หรือ Transportation Management System คือ ระบบบริหารจัดการงานขนส่งแบบอัตโนมัติ และยังเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่สนับสนุนข้อมูลงานขนส่งและโลจิสติกส์ภายในซัพพลายเชน  เพราะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลงานขนส่งระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายงานขนส่งได้อย่างราบรื่น ดังนั้น กลุ่มผู้ใช้งานหลักในระบบ

Read More »

ลดภาระ ลดค่าใช้จ่าย ติดตามงานจัดส่งง่าย ด้วยแอป NOSTRA LOGISTICS ePOD

ลดภาระ ลดค่าใช้จ่าย ติดตามงานจัดส่งง่าย ด้วยแอป NOSTRA LOGISTICS ePOD           หนึ่งในปัญหาของการบริหารจัดการงานขนส่ง คือ ผู้จัดการงานขนส่งจะต้องพึ่งพาคนขับรถส่งสินค้าเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางจัดส่ง การพูดคุยทางโทรศัพท์อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยกับคนขับรถ แต่จะติดตั้งอุปกรณ์ GPS ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งก็ต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงต้องมีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ปัญหานี้โดยใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด          เพื่อลดปัญหาการติดตามและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ทุกฝ่ายทั้งคนขับ

Read More »

การจัดเส้นทางการขนส่งด้วย Resource Optimization ต่างจากการใช้ Vehicle Routing Problem (VRP) ทั่วไป อย่างไร

การจัดเส้นทางการขนส่งด้วย Resource Optimization ต่างจากการใช้ Vehicle Routing Problem (VRP) ทั่วไป อย่างไร Vehicle Routing Problem หรือ VRP เป็นความสามารถในการจัดเส้นทางการขนส่งโดยอัตโนมัติ โดยจะคำนวณหาเส้นทางที่เหมาะสมจากข้อมูลจุดส่งสินค้า จุดกระจายสินค้า และเส้นทางถนน แล้วนำมาจัดลำดับการขนส่งงานให้เป็นระบบ เพื่อสร้างแผนการขนส่งสินค้าและเส้นทางการเดินรถที่ดีที่สุด สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง Resource Optimization ของระบบบริหารจัดการงานขนส่ง

Read More »

เข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการรถรับ-ส่งพนักงาน คุ้มค่าทุกการลงทุน ด้วย BOMs by NOSTRA LOGISTICS

เข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการรถรับ-ส่งพนักงาน คุ้มค่าทุกการลงทุน ด้วย BOMs by NOSTRA LOGISTICS         การบริหารจัดการรถรับ-ส่งพนักงานนับเป็นสิ่งท้าทาย เนื่องจากองค์กรมักจะพบปัญหา เช่น รถรับส่งออกจากจุดต้นทางสาย รถรับส่งมาถึงจุดจอดไม่ตรงเวลา รถเสียบ่อย การขับรถเร็วเกินกำหนดทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย พนักงานมาไม่ทันเวลาขึ้นรถ และพนักงานไม่รู้ว่าตอนนี้รถรับส่งอยู่ที่ไหนเพื่อไปดักรอในจุดจอดรถต่อไป เป็นต้น  หากเกิดปัญหาพนักงานมาสายและเริ่มงานล่าช้าย่อมส่งผลกระทบกับความสามารถขององค์กร โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มักจะต้องกำหนดเวลาการทำงานในแต่ละวันที่แน่นอน ดังนั้น การบริหารจัดการรถรับ-ส่งพนักงานเพื่อให้พนักงานพร้อมทำงานได้ตามตารางเวลาที่กำหนดจึงเป็นส่วนสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

Read More »

ธุรกิจต้องรู้! 10 อันดับ เทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการขนส่ง ปี 2023

ธุรกิจต้องรู้! 10 อันดับ เทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการขนส่ง ปี 2023         ข้อมูลจาก Startus Insights กล่าวถึง Top 10 เทคโนโลยีที่ใช้ในภาคการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาพัฒนาและนำไปใช้งานแล้วในระดับโลกจากตัวอย่างธุรกิจจำนวน 5424 บริษัทในเดือนมกราคม 2023 ที่ผ่านมา และเนื่องจากงานขนส่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจทุกประเภท จึงส่งผลต่อแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ในอนาคตเช่นกัน

Read More »

รู้จัก All In One เทคโนโลยี Road Safety เพิ่มความปลอดภัยการขับรถตลอดการขนส่ง

รู้จัก All In One เทคโนโลยี Road Safety เพิ่มความปลอดภัยการขับรถตลอดการขนส่ง         อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่อาจคาดคิด วิธีป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถให้ถูกต้องและปลอดภัย และการมีสำนึกต่อมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยดูแลการขับรถและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น         All In

Read More »

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร       นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง

Read More »

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

 

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะ ผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องดังที่ปรากฎในตาราง ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

 

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

 

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th