Telematics ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

Telematics ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ         อุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจบริการขนส่งเป็นอย่างมาก นอกจากจะเสียเวลางานแล้ว ยังอาจเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหาย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมผู้ขับรถ เช่น ประมาท ขับรถเร็ว หลับใน ขับรถตามหลังในระยะกระชั้นชิด ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด แซงในที่คับขัน ฯลฯ         เทเลเมติกส์ (Telematics) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการความปลอดภัยในการขับรถ ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัย เช่น การตรวจและแจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินกำหนด การเบรกกะทันหัน เลี้ยวกระชาก ตาไม่มองไปข้างหน้ารถ ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง Driver Risk Management – Driver Behavior Tracking and Safety Warning by Telematics         NOSTRA LOGISTICS Telematics เป็นระบบสำหรับการบริหารติดตามงานขนส่ง ที่ติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์ในรถขนส่ง […]

NOSTRA LOGISTICS ชี้สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไทยรั้งอันดับ 9 ของโลก แนะผู้ใช้ถนนปรับพฤติกรรมขับขี่ ดูแลเครื่องยนต์ ลดอุบัติเหตุทันท่วงที

นอสตร้า โลจิสติกส์ ชี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชียและอาเซียน ปีละกว่า 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พบ 3 สาเหตุหลัก คือ 1) การชนทั่วไป 2) จากบุคคล เช่น การขับรถเร็ว ขับตัดหน้า 3) จากอุปกรณ์ เช่น ห้ามล้อขัดข้อง ย้ำผู้ใช้ถนนไม่ควรเพิกเฉย แนะใช้เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยการขับขี่ ด้วยระบบเทเลเมติกส์ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถ แจ้งเตือนความเสี่ยงขณะขับรถ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ได้ทันเวลา รวมทั้งตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ป้องกันและลดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตรวมทั้งทรัพย์สิน นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2561 […]