จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ ด้วยกลยุทธ์บูรณาการซัพพลายเชน

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ ด้วยกลยุทธ์บูรณาการซัพพลายเชน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบโลจิสติกส์ และระบบซัพพลายเชน ระบบโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบซัพพลายเชน และทั้งสองระบบมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด ระบบซัพพลายเชนครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย และการขนส่ง  และจำเป็นต้องมีระบบโลจิสติกส์เข้ามาเชื่อมต่อในทุกกระบวนการ เพื่อการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าจากอุตสาหกรรมต้นน้ำไปยังปลายน้ำจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคสุดท้าย กระบวนการต่างๆ ในซัพพลายเชนเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และไม่ได้เป็นงานที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังอาจสัมพันธ์ไปยังองค์กรภายนอก เช่น ผู้ผลิตเอาท์ซอร์สงานขนส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งโดยตรง เป็นต้น และเนื่องจากงานขนส่งโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในงานสำคัญที่อยู่ในทุกกระบวนการซัพพลายเชน ธุรกิจจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์และให้ความสำคัญในการบูรณาการซัพพลายเชน (Supply Chian Integration) หรือ การเชื่อมต่อการจัดการโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการซัพพลายเชน เพื่อให้องค์กรทั้งหมดภายในซัพพลายเชนทำงานประสานกันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วระหว่างกันจะทำให้องค์กรมีข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานและการตัดสินใจที่แม่นยำ การจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างไรในซัพพลายเชน การจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อการจัดการซัพพลายเชนเป็นอย่างมาก โดยมีหน้าที่สำคัญ คือ การวางแผน ปฏิบัติงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าให้ไหลไปอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคสุดท้าย ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คือ การขนส่งที่รวดเร็วตรงเวลา ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุด และบริหารจัดสรรทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าสูงสุด NOSTRA LOGISTICS TMS หนึ่งกลยุทธ์สำคัญสำหรับบูรณาการซัพพลายเชน ความพร้อมของเทคโนโลยีปัจจุบันทั้ง Cloud Computing และ IoT ทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างการจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเขนเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก เช่น รับและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถขนส่งไปยังระบบสารสนเทศได้ทันทีแบบเรียลไทม์ จัดเก็บข้อมูลการขนส่งบนระบบคลาวด์และใช้งานผ่านแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา หรือแม้แต่การส่งข้อมูลจากระบบบริหารงานขนส่ง […]

Data-Driven Decision Making: ใช้ข้อมูลเพื่อบริหารงานขนส่งอย่างชาญฉลาด

Data-Driven Decision Making : ใช้ข้อมูลเพื่อบริหารงานขนส่งอย่างชาญฉลาด รู้จัก Data Insight เพื่อสร้างกลยุทธ์บริหารงานขนส่ง        องค์กรสมัยใหม่ต่างรู้ดีว่าควรใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ที่จัดเก็บได้ให้มากที่สุด เพราะข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า เช่น การวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและใช้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริง (Facts) ที่สั่งสมมาเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกทางที่มีผลลัพธ์ดีที่สุด หรือ ใช้เงินลงทุนหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าการมีข้อมูล คือ การตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูล โดยรู้จักใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ด้วยการหาความหมายสำคัญที่ซ่อนอยู่ (Insight) ใช้การวิเคราะห์ ประเมินและตีความหมาย และหาผลลัพธ์ เพื่อสร้างมูลค่าจากข้อมูลนี้ ทำให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้         การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทำให้ได้รับข้อมูล Big data จำนวนมหาศาล เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการงานขนส่ง หรือ Transportation Management System (TMS) ก็เช่นกัน จากการทำงานในแต่ละวันที่มีออเดอร์สินค้าและใบงานขนส่ง รวมถึงมีรถขนส่งวิ่งงานหลายสิบหลายร้อยคันเป็นเวลาหลายชั่วโมง เกิดเป็นข้อมูลสินค้าที่จัดส่ง ข้อมูลการวิ่งรถ ข้อมูลการใช้งานรถ ข้อมูลพฤติกรรมการขับรถ […]

เปิดฟังก์ชัน NOSTRA LOGISTICS TMS ช่วยบริหารและลดต้นทุนงานขนส่ง สำหรับทุกประเภทธุรกิจงานขนส่ง

NOSTRA LOGISTICS TMS

เปิดฟังก์ชัน NOSTRA LOGISTICS TMS ช่วยบริหารและลดต้นทุนงานขนส่ง สำหรับทุกประเภทธุรกิจงานขนส่ง TMS เหมาะกับธุรกิจแบบไหน         TMS หรือ Transportation Management System คือ ระบบบริหารจัดการงานขนส่งแบบอัตโนมัติ และยังเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่สนับสนุนข้อมูลงานขนส่งและโลจิสติกส์ภายในซัพพลายเชน  เพราะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลงานขนส่งระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายงานขนส่งได้อย่างราบรื่น ดังนั้น กลุ่มผู้ใช้งานหลักในระบบ TMS จึงมีทั้งผู้ผลิตสินค้า (Manufacturer) ผู้กระจายสินค้า (Distributor) และผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ (2PLS/3PLS) โดยสามารถใช้ TMS เป็นเครื่องมือช่วยทำงานตั้งแต่การรับใบคำสั่งขนส่งจากออเดอร์สินค้าไปจนถึงงานจัดส่งแก่ผู้รับปลายทาง ช่วยจัดการทุกกระบวนการที่สำคัญในงานขนส่งได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมลดต้นทุนงานขนส่งจากการวางแผนและจัดการงานอย่างเป็นระบบ NOSTRA LOGISTICS TMS ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขนส่ง        NOSTRA LOGISTICS TMS สามารถช่วยวางแผนการปฏิบัติงานขนส่ง (Planning) จัดการและติดตามการปฏิบัติงาน (Execution) จัดการและมองเห็นข้อมูลทุกส่วน (Visibility) ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน […]

เข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการรถรับ-ส่งพนักงาน คุ้มค่าทุกการลงทุน ด้วย BOMs by NOSTRA LOGISTICS

เข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการรถรับ-ส่งพนักงาน คุ้มค่าทุกการลงทุน ด้วย BOMs by NOSTRA LOGISTICS         การบริหารจัดการรถรับ-ส่งพนักงานนับเป็นสิ่งท้าทาย เนื่องจากองค์กรมักจะพบปัญหา เช่น รถรับส่งออกจากจุดต้นทางสาย รถรับส่งมาถึงจุดจอดไม่ตรงเวลา รถเสียบ่อย การขับรถเร็วเกินกำหนดทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย พนักงานมาไม่ทันเวลาขึ้นรถ และพนักงานไม่รู้ว่าตอนนี้รถรับส่งอยู่ที่ไหนเพื่อไปดักรอในจุดจอดรถต่อไป เป็นต้น  หากเกิดปัญหาพนักงานมาสายและเริ่มงานล่าช้าย่อมส่งผลกระทบกับความสามารถขององค์กร โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มักจะต้องกำหนดเวลาการทำงานในแต่ละวันที่แน่นอน ดังนั้น การบริหารจัดการรถรับ-ส่งพนักงานเพื่อให้พนักงานพร้อมทำงานได้ตามตารางเวลาที่กำหนดจึงเป็นส่วนสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม         Bus On Mobile Service (BOMs) โดยบริษัท GIS เป็นโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการรถรับ-ส่งพนักงานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถบัส หรือ รถตู้ โดยใช้เทคโนโลยีระบบติดตามรถ GPS Tracking และสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย Telematics เช่น กล้อง MDVR, กล้อง AIO เพื่อให้ผู้ดูแลงานรถรับส่งสามารถบริหารจัดการและควบคุมรถผ่านระบบจัดการหลังบ้าน NOSTRA LOGISTICS Web application […]

ธุรกิจต้องรู้! 10 อันดับ เทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการขนส่ง ปี 2023

ธุรกิจต้องรู้! 10 อันดับ เทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการขนส่ง ปี 2023         ข้อมูลจาก Startus Insights กล่าวถึง Top 10 เทคโนโลยีที่ใช้ในภาคการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาพัฒนาและนำไปใช้งานแล้วในระดับโลกจากตัวอย่างธุรกิจจำนวน 5424 บริษัทในเดือนมกราคม 2023 ที่ผ่านมา และเนื่องจากงานขนส่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจทุกประเภท จึงส่งผลต่อแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ในอนาคตเช่นกัน         เทรนด์ด้านการขนส่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดความต้องการวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบอัตโนมัติ การทำให้เป็นดิจิทัล และมีความยั่งยืนต่อสังคมและสภาพแวดล้อม โดยในภาคอุตสาหกรรมเริ่มลองใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (autonomous cars) รวมถึงใช้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ หรือ ADAS เข้ามาร่วมด้วย ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยี LiDAR ซึ่งจะช่วยสแกนสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทำให้ตรวจจับวัตถุ การเคลื่อนไหว และสภาพพื้นที่ได้รอบตัวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีโดรน หุ่นยนต์ และรถบรรทุกไร้คนขับ ในการขนส่งขั้นตอนสุดท้าย (Last-mile delivery) ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าจากร้านค้าส่งถึงที่อยู่ปลายทางลูกค้าโดยตรง       […]

รู้จัก All In One เทคโนโลยี Road Safety เพิ่มความปลอดภัยการขับรถตลอดการขนส่ง

รู้จัก All In One เทคโนโลยี Road Safety เพิ่มความปลอดภัยการขับรถตลอดการขนส่ง         อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่อาจคาดคิด วิธีป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถให้ถูกต้องและปลอดภัย และการมีสำนึกต่อมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยดูแลการขับรถและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น         All In One (AIO) เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการขับรถด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) และ AI (Artificial Intelligence) ที่จะวิเคราะห์และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติหรือไม่ หากพบพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในลักษณะที่มีความเสี่ยง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนให้คนขับรู้ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถ เพื่อป้องกันและระมัดระวังก่อนการเกิดอุบัติเหตุ โดยอุปกรณ์ All In One ผสมผสานความสามารถระหว่าง 1. กล้องวิดีโอในรถยนต์ (Mobile Digital Video Recorder – MDVR) บันทึกภาพระหว่างการทำงานของคนขับรถ ป้องกันการทุจริต รวมถึงตรวจสอบการทำงานของยานพาหนะระหว่างการขนส่ง  2. […]

<strong>NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน</strong>

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร       นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง ชูจุดเด่นยืนหนึ่งการบูรณาการระบบสำหรับการทำงานขนส่งและโลจิสติกส์ให้อยู่ภายใต้ระบบนิเวศเทคโนโลยีเดียวกัน พร้อมนำเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัยมาพัฒนาแบบครบวงจร เผยมีผู้ประกอบการสนใจใช้บริการแล้วกว่า 30,000 ผู้ใช้งาน ตั้งเป้าเพิ่มฐานผู้ใช้ 20% ปักธงจับมือพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาโซลูชันหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งระบบอย่างยั่งยืน         นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด  เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยยังคงเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังพบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการและการทำกำไรของธุรกิจ เช่น คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพียงพอจึงเพิ่มการลงทุนทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการตลอดจนการปฏิบัติการในระบบธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้ และลดต้นทุนการขนส่งเพื่อผลกำไรเพิ่มขึ้น […]

ถึงเวลาสร้างกลยุทธ์ ปรับยุทธวิธีในระดับปฏิบัติการของธุรกิจขนส่งด้วย Fleet Management System

ถึงเวลาสร้างกลยุทธ์ ปรับยุทธวิธีในระดับปฏิบัติการของธุรกิจขนส่งด้วย Fleet Management System        ระบบ Fleet Management ช่วยจัดการกิจกรรมการทำงานในระดับปฏิบัติการ (Operations) แต่ละวันเพื่อให้การบริหารงานขนส่งและกลุ่มรถเป็นไปอย่างราบรื่น กระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่อยู่ในทุก ๆ การปฎิบัติงานของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์สามารถใช้ระบบ Fleet Management เพื่อช่วยสนับสนุนและปรับปรุงการทำงาน ได้แก่  Fleet & Asset  จัดการและเก็บข้อมูลยานพาหนะ อุปกรณ์และทรัพย์สิน Utilization จัดการการใช้ประโยชน์ยานพาหนะและทรัพย์สิน Driver ตรวจสอบพนักงานขับรถและใบอนุญาตขับขี่ ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ กำหนด KPI และผลตอบแทน Scheduling & Tracking  กำหนดตารางเวลา มอบหมายงาน ติดตามตรวจสอบยานพาหนะ และรายงานแจ้งเตือน Fuel จัดการเชื้อเพลิง Maintenance จัดการคลังยานพาหนะและชิ้นส่วน และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม Rule & Law   ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย Cost & Margin วางแผนงบประมาณ ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย และคาดการณ์รายได้ Security & […]

Cold Chain Logistics Solution เสริมแกร่งเทคโนโลยี เพื่อบริการขนส่งรถห้องเย็น

Cold Chain Logistics Solution เสริมแกร่งเทคโนโลยี เพื่อบริการขนส่งรถห้องเย็น ธุรกิจบริการขนส่งเพิ่มการลงทุนในการใช้รถห้องเย็นมากขึ้น เพื่อเพิ่มการบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการบริการขนส่งสินค้าประเภทอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็น เครื่องดื่ม ผักผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์รักษาโรค การใช้รถขนส่งห้องเย็นจะช่วยคงสภาพของสินค้าประเภทอาหารและยาให้มีความสดใหม่และมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยจัดการการทำงาน เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิของห้องจัดเก็บสินค้าให้คงที่สม่ำเสมอตลอดการเดินทางขนส่ง ระบบติดตาม GPS เพื่อตรวจสอบสถานะอุณหภูมิภายในรถขนส่งห้องเย็นได้ตลอดเวลา ควบคุมระยะเวลาขนส่งและอุณหภูมิสำหรับรถห้องเย็น รักษาความสดใหม่และคุณภาพของสินค้า           NOSTRA LOGISTICS ให้บริการโซลูชันบริหารจัดการสำหรับรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ รถห้องเย็น Cold Chain Logistics Solution ด้วยระบบบริหารและติดตามรถด้วย GPS ที่สามารถวางแผนการขนส่ง และติดตามตรวจสอบตำแหน่งที่รถวิ่งหรือจอดอยู่อย่างแม่นยำ รองรับการติดตั้งเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจสอบการทำงานจุดต่างๆ เช่น อุณหภูมิภายในห้องเย็น การเปิดปิดประตูรถ การเปิดปิดฝาน้ำมัน ฯลฯ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย เช่น กล้องวีดิโอแบบออนไลน์ภายในรถที่เรียกว่า […]

บริหาร Subcontractor อย่างมืออาชีพ ลดปัญหากวนใจ ควมคุมต้นทุนได้ด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS

ปริมาณงานขนส่งที่เพิ่มขึ้น ที่มีความไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา ความต้องการควบคุมและลดต้นทุนในการปฏิบัติการด้านการขนส่ง เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้หลาย ๆ บริษัทเลือกที่จะใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งในรูปแบบการเอาท์ซอร์ส (Outsourcing) หรือการจ้างช่วง (Subcontract) ซึ่งมีคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนจัดการงานขนส่งด้วยตัวเอง และบริษัทยังสามารถจัดการงานที่มีผลต่อธุรกิจหลักของตนให้มีผลสำเร็จได้ดีขึ้น ประโยชน์ที่ได้จากการจ้างช่วงงานขนส่ง = ช่วยลดการลงทุนและความเสี่ยง อย่างไรก็ตามบริษัทเองยังจะต้องดูแลและควบคุมงานของผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) ในฐานะที่เป็นนายจ้างหรือลูกค้าผู้ติดตามงานให้ได้ผลสำเร็จตามที่กำหนด ดังนั้น การจัดการผู้รับจ้างช่วงงานขนส่ง จึงเป็นงานสำคัญที่มีผลต่อภาพรวมการทำงานของธุรกิจหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบริษัทใช้บริการผู้รับจ้างช่วงจำนวนหลายราย ยิ่งจะต้องบริหารจัดการงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ลดปัญหา ควบคุม และบริหารผู้รับจ้างช่วงงานขนส่ง ด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS NOSTRA LOGISTICS TMS เป็นระบบบริหารจัดการงานขนส่งอัตโนมัติ (Transportation Management System) ที่มีความสามารถครอบคลุมตั้งแต่การจัดการออเดอร์สินค้า การจัดสินค้าขึ้นรถ วางแผนเส้นทางวิ่งเที่ยวรถ ลำดับจุดส่ง ตลอดจนกระทั่งการติดตามสถานะงานขนส่งที่ไปถึงลูกค้าปลายทาง นอกจากนี้ NOSTRA LOGISTICS TMS ยังมีจุดเด่นพิเศษ ในการเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการผู้รับจ้างช่วงงานขนส่ง (Transport Subcontract Management) ที่จะช่วยให้บริษัทจัดการและติดตามการทำงานจากผู้รับจ้างช่วงได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการวิ่งเที่ยวรถ เพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรให้แก่ธุรกิจ […]