เชื่อมต่อระบบ WMS และ TMS ปลดล็อคการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่

เชื่อมต่อระบบ WMS และ TMS ปลดล็อคการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพจัดการออเดอร์สินค้าพร้อมการจัดส่ง           การบูรณาการหรือเชื่อมต่อระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System – WMS) และระบบจัดการการขนส่ง (Transportation Management System – TMS) เข้าด้วยกันจะช่วยลดความล่าช้า ลดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนในสองระบบ เพิ่มความสามารถในการบริหารซัพพลายเชนตั้งแต่การจัดการคำสั่งซื้อ การวางแผนการบรรทุกสินค้า การดำเนินการขนส่งสินค้า และการตรวจสอบติดตามการส่งสินค้า บทบาทสำคัญและการเชื่อมต่อกันระหว่าง WMS และ TMS ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ช่วยจัดการกระบวนการภายในคลังสินค้าให้เป็นอัตโนมัติ เช่น การรับสินค้า การจัดสรรพื้นที่คลังสินค้า การจัดเก็บ การระบุตำแหน่ง การนำของออก รวมถึงการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่ง สิ่งสำคัญในระบบ WMS คือ การมองเห็นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ติดตามสินค้าในสต๊อกได้ง่ายและจัดการต่อคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ระบบจัดการการขนส่ง (TMS) เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ช่วยให้ธุรกิจวางแผน ดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการขนส่งและส่งมอบสินค้าได้โดยอัตโนมัติ ด้วยความสามารถสำคัญในการสร้างทางเลือกการจัดส่งที่ใช้พารามิเตอร์เป็นตัวกำหนดได้ เช่น […]

AI เครื่องมือปฏิวัติเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ (TMS)

AI เครื่องมือปฏิวัติเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ (TMS)        จะดีกว่าไหม ถ้าคุณคาดการณ์ปัญหาการขนส่งที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการจัดส่งหรือเส้นทางการวิ่งรถได้ตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการประเมินเวลาส่งมอบสินค้าหรือเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเส้นทางให้ดีขึ้น        คำถามข้างต้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน โดยนักพัฒนาได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในระบบไอทีสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า AI จึงเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการปฏิวัติการจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความปลอดภัย รวดเร็ว และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น AI เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์        เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนวิธีการทำงานภายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้เริ่มใช้เทคโนโลยี AI ในหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการงานภายในซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น เช่น การใช้หุ่นยนต์ในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนสินค้าในโรงงานผลิต การใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในคลังสินค้ารวมถึงใช้จัดส่งสินค้าตามบ้าน        นอกจากนี้ AI ในระบบไอทีโลจิสติกส์ยังสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด เนื่องจากสามารถนำข้อมูลจำนวนมากและจากหลายแหล่งข้อมูลภายในองค์กรมาวิเคราะห์ร่วมกัน และระบุรูปแบบความสัมพันธ์โดยเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า   ตัวอย่าง การใช้งาน AI ในระบบบริหารจัดการงานขนส่ง […]