หมดปัญหารอคิวเข้าคลังสินค้าโดยไม่รู้เวลา จัดคิวรถรับ-ส่งสินค้าด้วย NOSTRA LOGISTICS My Queues

หมดปัญหารอคิวเข้าคลังสินค้าโดยไม่รู้เวลา จัดคิวรถรับ-ส่งสินค้าด้วย NOSTRA LOGISTICS My Queues หนึ่งในสาเหตุของปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง เกิดจากไม่มีการจัดตารางเวลาในการขึ้น-ลงสินค้าที่ชัดเจน และไม่มีเครื่องมือช่วยในการนัดหมายเวลาและตรวจสอบสถานะกับรถบรรทุกที่กำลังจะเข้า-ออก ทำให้ขาดการติดต่อสื่อสารเพื่อควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนด ยิ่งเมื่อมีรถบรรทุกเข้ามารับ-ส่งสินค้าพร้อมกันหลาย ๆ ราย ทำให้ใช้เวลารอคิวในการขึ้น-ลงสินค้า หรือลานจอดรอรับ-ส่งมีไม่เพียงพอต่อปริมาณรถ ส่งผลให้รับ-ส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องมีข้อมูลตารางเวลารถเข้า-ออกคลังสินค้าในแต่ละวัน และสื่อสารเวลาให้ชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและพนักงานขับรถ เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเวลาที่เสียไป จัดการแถวคิวและเวลาของรถขนส่ง ก่อนเข้าคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ NOSTRA LOGISTICS My Queues ระบบจัดการคิวงานขนส่งด้วยสมาร์ทโฟน (Queue Management) เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยจัดการคิวรถบรรทุกขนส่ง เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้ามายังโรงงาน โกดัง คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า ทำให้เจ้าหน้าที่ในคลังสินค้าและพนักงานขับรถไม่เสียเวลารอคอยโดยไม่รู้กำหนด และลดปัญหาปริมาณรถจำนวนมากที่จะเข้ามารอในลานจอดรถที่มีพื้นที่จำกัด ทำให้สามารถควบคุมเวลาการทำงานขนส่ง และใช้เวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าคิวง่าย สะดวก ตรวจสอบเวลาคิวได้ด้วยตนเอง ระบบ My Queues ประกอบด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับให้พนักงานขับรถใช้ลงทะเบียนรับคิวเมื่อขับรถไปถึงหน้าโรงงาน สามารถตรวจสอบสถานะคิว และมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงคิวของตนเอง และอีกส่วนเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ในออฟฟิศหรือหน้าท่าคลังสินค้า/ท่าจอดรถ เพื่อตรวจสอบคิวงานของรถที่จะเข้า-ออกทั้งหมด พนักงานขนส่งลงทะเบียนเข้ารับคิวด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน NOSTRA LOGISTICS Mobile Application และสามารถตรวจสอบสถานะคิวที่ได้เรียลไทม์ […]