IoT ตอน 2 : เมื่อโลกเชื่อมต่อความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Telematics

จากบทความที่แล้ว (จับตา อุตสาหกรรมขนส่งและยานยนต์ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) อย่างไร) ได้เล่าถึงความเกี่ยวข้องระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยี Telematics ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายในเครือข่ายก่อนที่สังคมจะเข้าสู่ยุค Internet of Things (IoT) ในบทความนี้ จะมาดูกันต่อว่าเมื่อนำความอัจฉริยะของ Telematics และ IoT มาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และรถขนส่ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ได้มากมายเพียงใด แม้ว่าการให้พนักงานขับรถเข้าอบรมการขับขี่ปลอดภัยจะเป็นพื้นฐานแรกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ด้วยเทคโนโลยี Telematics สามารถทำได้มากกว่า ทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถและลดการสูญเสียทรัพยากรเพื่อการบำรุงรักษารถอีกด้วย การใช้ Telematics สามารถตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถ และนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการขับรถให้ปลอดภัยมากขึ้น พฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัย เช่น การเร่งความเร็วกะทันหัน เบรกกะทันหัน เปลี่ยนเลนกะทันหัน และการขับรถด้วยความเร็วสูง เป็นต้น อุปกรณ์ Fatigue Monitoring System เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ Telematics ที่ใช้ Image processing ช่วยแก้ปัญหาความประมาทและอาการหลับในได้ดีที่สุด โดยตรวจจับใบหน้าของผู้ขับรถ เพื่อตรวจสอบความเหนื่อยล้า และการละสายตาออกจากถนน รวมถึงช่วยป้องกันการหลับใน เมื่อตรวจจับพบความผิดปกติบนใบหน้าของผู้ขับรถอุปกรณ์จะแจ้งเตือนให้ผู้ขับรู้ตัวเพื่อระมัดระวัง […]

จับตาอุตสาหกรรมขนส่งและยานยนต์ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) อย่างไร

ขณะที่นักการตลาดและภาคธุรกิจกำลังตื่นเต้นกับคำว่า Internet of Things หรือ IoT เพราะเทคโนโลยีของ IoT นั้นได้สร้างพรมแดนใหม่ของการใช้ข้อมูลและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่มีความหลากหลายและล้ำมากไปกว่าเดิมหลายเท่า ทางฝั่งนักเทคโนโลยีต่างก็พัฒนาอุปกรณ์ ระบบ รวมถึงโซลูชั่นต่างๆ เพื่อนำเสนอความสามารถที่เหนือกว่าด้วย IoT เรียกว่าเป็นการต่อยอดนวัตกรรมยุค Internet ที่พลิกโฉมไปหลายวงการเลยทีเดียว ยุคที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) คือ ยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้เราสามารถสื่อสาร สั่งการ หรือควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ประเภท Smart Deviceและ Application มีการประยุกต์ใช้ IoT ในสิ่งต่างๆ เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์บนร่างกาย เช่น นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ภายในบ้าน ตลอดจนการพัฒนา IoT เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ และใช้ IoT ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในแง่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เช่นกัน ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นก่อนจะเกิดกระแส “IoT” อย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีนวัตกรรมที่เป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครือข่ายมานานแล้ว เรียกว่า เทเลเมติกส์ (Telematics) เป็นการผสมระหว่างคำว่า […]