จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ ด้วยกลยุทธ์บูรณาการซัพพลายเชน

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ ด้วยกลยุทธ์บูรณาการซัพพลายเชน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบโลจิสติกส์ และระบบซัพพลายเชน ระบบโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบซัพพลายเชน และทั้งสองระบบมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด ระบบซัพพลายเชนครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย และการขนส่ง  และจำเป็นต้องมีระบบโลจิสติกส์เข้ามาเชื่อมต่อในทุกกระบวนการ เพื่อการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าจากอุตสาหกรรมต้นน้ำไปยังปลายน้ำจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคสุดท้าย กระบวนการต่างๆ ในซัพพลายเชนเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และไม่ได้เป็นงานที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังอาจสัมพันธ์ไปยังองค์กรภายนอก เช่น ผู้ผลิตเอาท์ซอร์สงานขนส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งโดยตรง เป็นต้น และเนื่องจากงานขนส่งโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในงานสำคัญที่อยู่ในทุกกระบวนการซัพพลายเชน ธุรกิจจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์และให้ความสำคัญในการบูรณาการซัพพลายเชน (Supply Chian Integration) หรือ การเชื่อมต่อการจัดการโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการซัพพลายเชน เพื่อให้องค์กรทั้งหมดภายในซัพพลายเชนทำงานประสานกันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วระหว่างกันจะทำให้องค์กรมีข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานและการตัดสินใจที่แม่นยำ การจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างไรในซัพพลายเชน การจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อการจัดการซัพพลายเชนเป็นอย่างมาก โดยมีหน้าที่สำคัญ คือ การวางแผน ปฏิบัติงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าให้ไหลไปอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคสุดท้าย ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คือ การขนส่งที่รวดเร็วตรงเวลา ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุด และบริหารจัดสรรทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าสูงสุด NOSTRA LOGISTICS TMS หนึ่งกลยุทธ์สำคัญสำหรับบูรณาการซัพพลายเชน ความพร้อมของเทคโนโลยีปัจจุบันทั้ง Cloud Computing และ IoT ทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างการจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเขนเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก เช่น รับและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถขนส่งไปยังระบบสารสนเทศได้ทันทีแบบเรียลไทม์ จัดเก็บข้อมูลการขนส่งบนระบบคลาวด์และใช้งานผ่านแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา หรือแม้แต่การส่งข้อมูลจากระบบบริหารงานขนส่ง […]