5G ความหวังฝ่าวิกฤติโควิด-19 จุดเปลี่ยนแห่งการปฏิวัติองค์กรสู่ความอยู่รอด

#NOSTRA_LOGISTICS ร่วมเสนอแนะ 5G ความหวังฝ่าวิกฤติโควิด-19 จุดเปลี่ยนแห่งการปฏิวัติองค์กรสู่ความอยู่รอด จะสังเกตได้ว่าการขนส่ง หรือ โลจิสติกส์ ยังคงได้รับความนิยมและจำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะปกติหรือไม่ก็ตาม แต่การขนส่งในปัจจุบันก็ยังมีอีกหลายจุดที่ควรได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดในธุรกิจโลจิสติกส์ สิ่งที่น่าจับตามองคือการใช้เทคโนโลยี 5G อินเทอร์เน็ตความเร็วที่สูงขึ้นจากเดิมถึง 20 เท่า คุณวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด ได้กล่าวว่า ธุรกิจที่ดูเหมือนจะไปได้ดีที่สุดในช่วงวิกฤติโควิด-19 เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการจัดการการขนส่งที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จึงมีบทบาทสำคัญในการอยู่รอดในอนาคตมิใช่น้อย ทั้งในด้าน การเชื่อมต่อพัสดุ โกดังสินค้า บุคลากร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตัวอย่างในด้านการขนส่ง เช่น– การควบคุมรถจากระยะไกลแบบไร้คนขับ โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งผ่าน 5G กลับมาที่ผู้ควบคุมรถได้ทันที– การใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยกล้อง Advanced Driver Assistance Systems […]