Self-Driving Car

Self-Driving Car เทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่เข้าใกล้ความจริง

เมื่อเทคโนโลยีที่เราเห็นตามภาพยนตร์ดังๆ กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้ว Self-Driving Car หรือ รถยนต์ไร้คนขับ ทำให้ชีวิตมีความสะดวกและยังเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมการขนส่งในอนาคตได้อีกด้วย