#NOSTRA

ประเมิน KPI พนักงานขับขี่ด้วย Report หรือ รายงาน ที่ได้จากระบบ GPS ที่มีมาตรฐาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้งานขนส่งได้

พนักงานขับรถที่ดีนั้นนอกจากจะนำส่งสินค้าไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วนั้น สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน บริษัทต่างๆ จึงได้มีการกำหนดค่า KPI (Key Performance Indicator) หรือดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานของพนักงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขับรถคนนั้นๆ ซึ่งมาตรฐานมารยาทของพนักงานขับรถหลักๆ แล้วก็คือการไม่ขับรถหวาดเสียวหรือก่ออันตรายแก่ตนเองและผู้ใช้รถคนอื่น

ขับขี่ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี ADAS

เทคโนโลยีกับโลกในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่ตัดกันไม่ขาด เราจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ไม่เว้นแม้กระทั่งการขับขี่ มีการพัฒนาระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง หรือเทคโนโลยี ADAS ซึ่งพัฒนาขั้นมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

NOSTRA Logistics แนะนำ 3 เคล็ดลับทำระบบขนส่งให้สำเร็จในปี 2018

ด้วยไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็ว ดังนั้นการขนส่งในธุรกิจของคุณก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง NOSTRA Logistics แนะนำเคล็ดลับง่ายๆ ที่นำมาฝากกันครับ