eSafe

อุบัติเหตุจากผู้ขับขี่ ลดได้ด้วยเทคโนโลยี eSafe

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นมีหลายสาเหตุ เช่น สภาพแวดล้อมบนท้องถนน ความพร้อมของยานพาหนะ แต่กว่า 70% นั้น มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น การขับรถเร็วเกินกำหนด การหลับใน และความประมาท ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่จึงถือเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นลำดับแรก หากเป็นเมื่อก่อนการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่คงทำได้ยาก