NOSTRA LOGISTICS จับมือ PINPOINT ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ขอร่วมภารกิจจิตอาสา ‘เป็ดไทยส่งยา’ ช่วยเหลือผู้ป่วย Home Isolation

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ ‘เป็ดไทยส่งยา’ เป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัทสตาร์อัพที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมทั้งทางด้านขนส่งและพิกัดข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทย ประสานศักยภาพร่วมกันระหว่างทีมจิตอาสา และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อภารกิจช่วยเหลือในการส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเหลือง และกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านในรูปแบบ Home Isolation หรือกลุ่มผู้ป่วยที่รอเตียงรักษา ในส่วนของ NOSTRA LOGISTICS ได้เข้าร่วมวางแผน จัดเส้นทางการส่งยา กระจายงานให้ทีมผู้ทำหน้าที่จัดส่งยาให้ไรเดอร์ (Rider) และจิตอาสาอย่างเหมาะสม มีการติดตาม และยืนยันการส่งยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบ Route Planning and Optimization เพื่อคำนวณการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละครั้งให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย นางสาววริยาภรณ์ อิทธิพัชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บียอนด์ ซี จำกัด หรือ Pinpoint เปิดเผยว่า Pinpoint มีพันธกิจในการพัฒนา ‘การเชื่อมโยง’ ของทุกพื้นที่ในประเทศ จึงได้พัฒนาแผนที่ให้แม่นยำ ลึกถึงระดับบ้านเลขที่ ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ ทุกจังหวัด เพื่อเชื่อมต่อทุกพื้นที่ให้เข้าถึงกัน […]