รู้จัก All In One เทคโนโลยี Road Safety เพิ่มความปลอดภัยการขับรถตลอดการขนส่ง

รู้จัก All In One เทคโนโลยี Road Safety เพิ่มความปลอดภัยการขับรถตลอดการขนส่ง         อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่อาจคาดคิด วิธีป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถให้ถูกต้องและปลอดภัย และการมีสำนึกต่อมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยดูแลการขับรถและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น         All In One (AIO) เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการขับรถด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) และ AI (Artificial Intelligence) ที่จะวิเคราะห์และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติหรือไม่ หากพบพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในลักษณะที่มีความเสี่ยง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนให้คนขับรู้ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถ เพื่อป้องกันและระมัดระวังก่อนการเกิดอุบัติเหตุ โดยอุปกรณ์ All In One ผสมผสานความสามารถระหว่าง 1. กล้องวิดีโอในรถยนต์ (Mobile Digital Video Recorder – MDVR) บันทึกภาพระหว่างการทำงานของคนขับรถ ป้องกันการทุจริต รวมถึงตรวจสอบการทำงานของยานพาหนะระหว่างการขนส่ง  2. […]