NOSTRA LOGISTICS ชู MMS แอปพลิเคชันตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ-ลดเสี่ยงอุบัติเหตุตอบโจทย์บริหารโลจิสติกส์เรียลไทม์ ตัวช่วยจัดการดูแลรถขนส่งครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS เผยรายงานสถิติธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนโตกว่า 3-5% เสริมด้วยข้อมูลการใช้การขนส่งของไทยในการขนส่งทางถนนมีสัดส่วนสูงถึง 79.7% ของปริมาณขนส่งสินค้ารวม ชี้การขนส่งทางถนนเป็นที่ต้องการสูงในธุรกิจต่างๆ แต่มาพร้อมความเสี่ยงปัจจัยต้นทุนด้านราคาน้ำมัน การดูแลรถ ฯลฯ เสนอนำเทคโนโลยีจัดการโลจิสติกส์เข้าช่วย ชูแอปพลิเคชันบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรถขนส่งครบวงจร NOSTRA LOGISTICS Maintenance Management System (MMS) พร้อมจัดการงานขนส่งง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน รูปแบบออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายจัดการเอกสาร ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมเสนอแนวทางวางแผนการซ่อมบำรุง ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในอนาคตได้ทันท่วงที นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวว่า จากรายงานด้านสถิติแนวโน้มธุรกิจของศูนย์วิจัยกรุงศรี เปิดเผยว่า ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ในระหว่างปี 2565-2567 สอดคล้องไปกับข้อมูลการขนส่งของไทยในรูปแบบการขนส่งทางถนนพบว่า มีสัดส่วนสูงถึง 79.7% ของปริมาณขนส่งสินค้ารวม* นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการความต้องการในบริการขนส่ง โดยเฉพาะรถพ่วงและรถกระบะบรรทุกสินค้าทั่วไป โดยกระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่า ปี […]