3 ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนนำรถไปต่อทะเบียน

ผ่านการรับรองของกรมการขนส่งทางบกแน่นอน เพียงเตรียมตัวล่วงหน้าให้พร้อม ทีมงาน NOSTRA Logistics แนะนำลูกค้าทำตาม check list กันเลยค่ะ สำหรับลูกค้าระบบ NOSTRA Logistics หากหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทาง (GPS) ของท่านสูญหาย หรือ ชำรุด ท่านสามารถติดต่อแจ้งขอสำเนาไฟล์เอกสาร ได้จาก ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service & Support) บริษัท จีไอเอส จำกัด หรือ ในกรณีที่รูดบัตรใบอนุญาตขับขี่ไม่สำเร็จ หรือ ข้อมูลรถในระบบไม่แสดงสถานะ วันเวลา สถานที่เป็นปัจจุบันตามจริง โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service & Support) เพื่อตรวจสอบโดยทันที สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ NOSTRA Logistics ระบบติดตามรถ GPS Tracking หรือ Telematics Solutionโทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714