NOSTRA Fleet

 

The Most Completed Fleet Management For All Sectors

พัฒนาไปอีกขั้น เพื่อตอบโจทย์การบริหารงานขนส่งของท่านให้สมบูรณ์แบบ ด้วย NOSTRA Fleet ระบบบริหารจัดการงานขนส่งและติดตามยานหนะ ในรูปแบบ Cloud Shipment & Fleet Management and GPS Tracking  การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่องานขนส่งรวมกับระบบแผนที่ติดตามแบบ Real Time เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการขนส่งขององค์กรธุรกิจ เราเป็นบริษัทแรกในตลาดระบบติดตามยานพาหนะในประเทศไทยที่บูรณาการเทคโนโลยีชั้นนำในด้านต่างๆ มาปฏิวัติการติดตามยานพาหนะให้เป็นระบบบริหารการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบ

ระบบติดตามยานพาหนะโดยทั่วไปจะสามารถติดตามรถขนส่ง ดูแผนที่ ดูสถานะของรถ และทำรายงาน แต่ระบบNOSTRA Fleet ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารงานขนส่งได้ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการขนส่งก่อนออกเดินทาง การติดตามรถยนต์ การสั่งงานในระหว่างทาง การนำทาง การควบคุมดูแล การทำรายงาน ตลอดจนการบำรุงรักษารถยนต์

เรายังมีบริการพัฒนาปรับปรุง (Customize) โปรแกรมให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการในแต่ละราย และอุปกรณ์ติดตามของ NOSTRA Fleet ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับการเปิดปิดของประตู ปุ่มขอความช่วยเหลือ สัญญาณเตือน อุปกรณ์นำทางของ GARMIN เป็นต้น


FEATURES:

BEST COVERAGE

ข้อมูลแผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด แม่นยำและทันสมัย ด้วย GPS  ติดตามรถขนส่งหรือพนักงานได้ทุกพื้นที่ทั่วไทย

1 MINUTE UPDATES

อัพเดทข้อมูลการติดตามยานพาหนะทุก 1 นาที โดยมาตรฐาน และสามารถกำหนดค่าระบบติดตามรถได้ตามความต้องการ

SENSORS

นอกจากติดตามรถด้วย GPS ยังติดเซนเซอร์เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรถได้เพิ่มเติม เช่น ถังน้ํามัน ประตู อุณหภูมิ

AUTOMATED ALERT

รับการแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับรถจาก GPS ติดตามรถได้ เช่น ขับรถเร็วกว่าอัตราที่กําหนด ขับรถออกนอกเส้นทางที่กําหนด หยุดจอดรถนานเกินเวลาปกติ

REAL TIME DASHBOARD

มี Dashboard สรุป เพื่อติดตามสถานะการขนส่งได้แบบ Real Time

DETAIL REPORT

มีรายงานสรุปหลากหลายชนิดและการสรุปเปรียบเทียบ สามารถ export ได้ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผน

MAINTENANCE SCHEDULE

ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบการบำรุงรักษารถยนต์

HISTORICAL FLEET DATA

เก็บข้อมูลประวัติการใช้รถและเส้นทางเดินรถ และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้

VIEWER APP

เข้าดูสถานะของรถยนต์ด้วยโปรแกรม NOSTRA Logistics Viewer ผ่าน web browser หรือ mobile application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

); ga('send', 'pageview');