Product FAQ – GPS หยุดอัปเดต

GPS หยุดอัปเดต ทำยังไงดี?

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ดังนี้

A. โปรดแจ้งปัญหามาที่เรา ทางเราจะส่งช่างเข้าไปตรวจสอบหน้างานให้ค่ะ

A. ถ้าสวิตซ์ถูกปิดจะส่งผลทำให้ GPS หยุดอัปเดตได้

รบกวนลูกค้าทดลองนำรถออกมาวิ่ง ถ้า GPS ยังคงไม่อัปเดต โปรดแจ้งปัญหามาที่เรา ทางเราจะรีบดำเนินเรื่องให้โดยด่วนที่สุดค่ะ

ปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิด Bad GPS มีดังนี้ค่ะ

  1. ติดฟิล์มและปรอทหนาเกินไป
  2. จอดรถในที่อับสัญญาณ
  3. มีสิ่งของบดบังในตำแหน่งที่วางกล่อง
  4. วิ่งในละแวกพื้นที่ ที่มีตึกสูง
  5. วิ่งในละแวกพื้นที่ ที่มีทางด่วนหรือสะพานบดบัง

การติดฟิล์มหนาเกินไป อาจจะทำให้เกิด Bad GPS ส่งผลให้ วันที่/เวลา อัปเดต แต่สถานที่อาจจะไม่อัปเดต โปรดแจ้งปัญหามาที่เรา เพื่อขอแนวทางการแก้ไขปัญหา

ในกรณีที่รถนำซ่อมเสร็จแล้ว GPS ยังไม่อัปเดตอีกครั้ง โปรดแจ้งปัญหามาที่เรา ทางเราจะส่งช่างเข้าไปตรวจสอบหน้างานค่ะ

(หมายเหตุ: กรณีที่อุปกรณ์ชำรุด หรือหายจากอุบัติเหตุ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ)

โปรดแจ้งปัญหามาที่เรา เพื่อขอแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนัดช่างและลูกค้าเข้ามาตรวจสอบ

โปรดแจ้งปัญหามาที่เรา ทางเราจะรีบส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบค่ะ