Product FAQ – DLT

มีปัญหา DLT ทำยังไงดี?

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ดังนี้

Q. รูดบัตรแล้วข้อมูลไม่เข้าระบบกรมขนส่งทางบก

A. รบกวนคุณลูกค้าแจ้งคนขับดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1:
  โปรดดับเครื่องยนต์ และทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่อีกครั้ง หลังจากเสียงสัญญาณกล่องเงียบลงแล้ว ให้ทำการรูดบัตรใหม่อีกครั้ง
  (คำเตือน: ห้ามดับเครื่องยนต์)
 • ขั้นตอนที่ 2
  โปรดดำเนินการต่อทะเบียนที่กรมขนส่งอีกครั้ง
  (คำเตือน: ห้ามดับเครื่องยนต์จนกว่าจะต่อทะเบียนสำเร็จ)

กรณีดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนแล้วไม่สำเร็จ โปรดแจ้งปัญหามาที่เรา

รบกวนขอรายละเอียดจากคุณลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อค่ะ

 1. ประเภทของใบขับขี่ที่คนขับใช้
 2. ตำแหน่ง GPS ที่อัพเดทล่าสุด
 3. เบอร์โทรศัพท์ของคนขับ