เกี่ยวกับเรา

บริษัท จีไอเอส จำกัด

หนึ่งในบริษัทภายใต้การนำของกลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) เราให้บริการติดตั้งและวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS System Integrator) โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบครบวงจร (GIS One Stop Services) ตั้งแต่ดำเนินการศึกษา ให้คำปรึกษา จัดทำแผนงาน ออกแบบ วางระบบ พร้อมติดตั้งโปรแกรมการจัดการและวิเคราะห์ด้านแผนที่ (GIS Software) และโปรแกรมจัดการประมวลภาพแผนที่ (Image Processing Software) รวมถึงการบริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอลประเทศไทยความละเอียดสูง (Digital Base Map) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) การให้บริการและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (IT Infrastructure) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบหลังบ้านอย่างครบวงจร

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในประเทศไทย พร้อมสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี นับตั้งแต่การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่ประเทศไทยเพื่อเป็นระบบสารสนเทศพื้นฐานในการบริหารและพัฒนาประเทศสำหรับองค์กรภาครัฐ  การพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประยุกต์ใช้เฉพาะหน่วยงาน เช่น หน่วยงานความมั่นคงทางทหาร และหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ  และการพัฒนาโซลูชันที่ตอบรับทุกความต้องการสำหรับองค์กรธุรกิจ เช่น การเลือกพื้นที่ให้บริการและการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง (Site Selection) การบริหารและติดตามงานด้านการขนส่ง (Logistics Solution)  ปัจจุบันเรายังคงขยายโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องสู่หน่วยงานสำคัญทุกภาคส่วนของประเทศไทย รวมทั้งดูแลรับผิดชอบธุรกิจในเขตภูมิภาคอินโดจีน

บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนหลักในการขายสินค้าพร้อมให้บริการหลังการขายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ บริษัท การ์มิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จำหน่ายอุปกรณ์นำทางติดรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ที่มียอดขายมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยได้เริ่มจำหน่ายสินค้าและบริการของ GARMIN ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

Commercial Solutions Division หรือ CSD

เป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัทฯ ที่ดูแลโซลูชันด้านการขนส่ง ในชื่อ “NOSTRA LOGISTICs" (นอสตร้า โลจิสติกส์) ระบบบริหารจัดการงานขนส่งพร้อมแผนที่ความละเอียดสูง ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในความแตกต่างของระบบที่มากกว่าแค่การติดตามรถยนต์แบบทั่วไป โดย NOSTRA LOGISTICS เสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่น ให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตั้งแต่ระบบการติดตามพื้นฐานไปจนถึงระบบบริหารจัดการงานขนส่งที่มีกลุ่มรถขนาดใหญ่ พร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) และเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น Internet of Things (IoT) มาใช้กับระบบ เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีความสามารถที่ตอบโจทย์การทำงานของลูกค้า โดยเรามีทีมงาน R&D ทำหน้าที่ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดนิ่ง และมีทีมงานบริการหลังการขาย ทั้งเจ้าหน้าที่รับแจ้งปัญหาผ่านระบบ Hotline และทีมช่างที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและพร้อมเข้าไปให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดตามพันธกิจที่เราให้ไว้

 

ทำไมนอสตร้า โลจิสติกส์ (NOSTRA LOGISTICS) จึงเป็นโซลูชันด้านจัดการการขนส่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  1. ครบจบที่นี่ที่เดียว Total Solutions  เราให้บริการระบบ Shipment & Fleet Management และ GPS Tracking บนแผนที่ความละเอียดสูง NOSTRA เป็นโซลูชันโลจิสติกส์ที่ครบวงจรผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับทุกขนาดธุรกิจหลากหลายฟังก์ชัน ตอบโจทย์ความสามารถมากกว่าแค่การติดตามทั่วไป ด้วยฟังก์ชันด้านการขนส่งและจัดการกลุ่มรถ Shipment & Fleet Management พร้อมเสริมด้วยเทคโนโลยี Telematics ช่วยให้การบริหารจัดการงานขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  2. แม่นยำ ติดตามและตรวจสอบการวิ่งรถและพฤติกรรมคนขับรถ พร้อมเก็บประวัติและ Reports ที่หลากหลายกว่า 20 รูปแบบเพื่อการประเมิน นำไปสู่การแผนพัฒนาทรัพยากรไปพร้อมกับการลดต้นทุนที่ยั่งยืน

  3. บริการที่มีมาตรฐาน จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และรับประกันความมั่นใจในการบริการด้วย SLA

  4. มั่นคง เชื่อถือได้ บริษัท จีไอเอส จำกัด อยู่ภายใต้การนำของกลุ่มบริษัท CDG Group ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ให้บริการโซลูชันไอทีครบวงจร เพื่อให้บริการแก่องค์กรทุกภาคส่วนในประเทศมามากกว่า 50 ปี

  5. เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์ชั้นนำในประเทศไทยเลือกใช้ระบบ NOSTRA Logistics เพื่อสนับสนุนธุรกิจ