ลูกค้าของเรา

Our Customers

GUARANTEE WITH PROVE PERFORMANCE

คุณ สุเทพ ถนอมบูรณ์เจริญ
ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
คาราบาว กรุ๊ป

“เราเชื่อมั่นใน NOSTRA Logistics เห็นได้ชัดเจนว่าต้นทุนของเราลดลงได้จริง และทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวไม่ต้องยึดติดกับตัวบุคคล ลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมากทีเดียว ”

และคาดการณ์ว่า โซลูชั่นที่นำมาใช้กับธุรกิจโลจิสติกส์จะช่วยกระตุ้นยอดขายโดยรวมในประเทศของคาราบาว กรุ๊ปให้เพิ่มขึ้นได้กว่า 40% และมองว่าทิศทางในการทำงานร่วมกันกับองค์กรด้านเทคโนโลยีอย่างบริษัท จีไอเอส จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท CDG ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการ IT แบบครบวงจรในประเทศไทย จะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ที่มีความทันสมัย ได้อีกด้วย

คุณอรรถกานต์ ชัยกิตติศักดิ์
Transport Management System - Section Manager
บริษัท DHL Distribution (Thailand)

"ในส่วนรับผิดชอบของผมจะเป็นบริการขนส่งสินค้าให้แก่ Big C Super Center ทั่วประเทศ โดยรถขนส่งของเราจะใช้ระบบ NOSTRA Logistics ในการควบคุมติดตามรถขนส่งที่มีทั้งหมดกว่า 200 คัน ในการลำเลียงสินค้าให้แก่ Big C ซึ่งระบบ NOSTRA Logistics ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งสินค้าของ DHL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถทำงานผ่านบนแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน พร้อมระบบแจ้งเตือนด้วย SMS"

นายพิศิษฐ์ ฟองภู่
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-โลจิสติกส์
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

“หัวใจสำคัญในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจการขนส่ง คือการทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่ครอบคลุมระบบโลจิสติกส์ทั้งหมด มุ่งรักษาความแข็งแกร่ง ครองความเป็นที่หนึ่งในตลาด โดยใช้การขนส่งและกระจายสินค้า มุ่งสู่การสร้างความพึงพอใจด้านบริการที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพบนการแข่งขันด้านต้นทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า NOSTRA ได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจ”

วีดีโอรีวิวประสบการณ์การร่วมงานกับ NOSTRA

Play
บริษัท ดีสแควร์ กรุ๊ป จำกัด
Play
บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จำกัด
Play
บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด
Slider